Izmjene u donošenju plana gospodarenja državnim šumama

Vlada TK utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o šumama. Izmjene se, između ostalog, tiču godišnjeg plana gospodarenja državnim šumama koji donosi korisnik državnih šuma nakon obavljenih konsultacija sa općinom na čijem području će se izvoditi radovi, predviđeni godišnjim planom gospodarenja.

Također, novina je i da Vlada Kantona može, na prijedlog Ministarstva, a po prethodnom zahtjevu općine uz elaborat i uz pribavljeno mišljenje Kantonalne uprave dijelove šuma i šumskog zemljišta izdvojiti iz šumsko-privrednog područja i prenijeti općini na korišćenje u druge svrhe, koje daju veću trajnu korist.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara