Izbor sportiste Tuzlanskog kantona za 2014. godinu početkom februara

Rental Travel

Organizacioni odbor manifestacije „Izbor sportiste Tuzlanskog kantona za 2014. godinu“, koju Sportski savez Tuzlanskog kantona organizuje 21. put, donio je odluku da se ovogodišnja manifestacija održi početkom februra 2015. godine u tuzlanskom BKC-u.

Reha Centar

Ocjenjivački žiri, koji će biti imenovan na narednoj sjednici Organizacionog odbora manifestacije „Izbor sportiste Tuzlanskog kantona za 2014. godinu“, do datuma održavanja će izabrati najuspješnije sportiste, sportistkinje i ekipe Tuzlanskog kantona iz invalidnog i validnog sporta.

Priznanje sportista godine dodjeljuje se u slijedećim kategorijama: najuspješniji sportista i sportiskinja, najuspješnija ekipa, najuspješniji senori/seniorke, najuspješnjiji trener, najuspješniji juniori/juniorke, najuspšjeniji kadeti/kadetkinje, najuspješniji sportista i sportistkinja u invalidnom sportu, najuspješnija ekipa u invalidnom sportu i najuspješniji trener u invalidnom sportu. Također će biti dodijeljana i specijalna priznanja i zahvalnice.

Organizator je pozvao sve sportske organizacije, saveze i druge aplikante da do 20. januara 2015. godine lično dostave prijedloge za kandidate u kategorijama koje se biraju u Sportski savez TK (Ulica 2. oktobra br. 11. – zgrada DTV Partizan) svaki dan od  09:00 do 14:00 sati.

 

Po pravilima koje je usvojilo Predsjedništvo SS TK, svaki predlagač može predložiti samo po jednog kandidata za određenu kategoriju.  Prijedlog mora biti na posebnom listu za svakog kandidata pojedinačno sa njegova maksimalno tri najbolja rezultata sa fotografijom pojedinca ili ekipe, a prijedlozi mogu biti dostavljeni i na CD-u.

 

Tačan termin održavanja manifestacije, te druge pojedinosti vezane za njenu organizaciju bit će poznata nakon sjednice Organizacionog odbora, koja će se održati 14. januara 2015. godine.

 

Sportski savez Tuzlanskog kantona

aktuelno.ba

Komentari

Komentara