Interes za kupovinu hotela „Muška voda“ u Kladnju

Spread the love
Menprom

Interes za kupovinu Hotela „Muška voda“ u Kladnju, te pismo namjere koje je tim povodom uputio „Čamdžić-komerc“ d.o.o. Kladanj bila je tema današnjeg sastanka ministra trgovine, turizma i saobraćaja Mirsada Gluhića i sekretara Ministarstva Azre Gavranović sa predstavnicima ponuđača Senadom Čamdžićem i direktorom ovog privrednog društva Muhamedom Čamdžićem.

Reha Centar

Ministar Gluhić je podsjetio da je Općinskom sudu u Tuzli podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka DD „Konjuh“ Kladanj, te da slijedi prethodni stečajni postupak. Ministarstvo raspolaže podacima o vrijednosti imovine DD „Konjuh“ Kladanj i dugovanjima koja ima ovo dioničko društvo, ali će se tokom prethodnog stečajnog, odnosno stečajnog postupka utvrditi tačni iznosi.

Ministar je zahvalio ponuđačima na iskazanom interesu i njihovoj želji da se očuva vrijednost i prošire postojeći kapaciteti kompleksa „Muška voda“. Zamolio je ponuđače da detaljnije obrazlože Ponudu koju su dostavili, posebno istaknuvši određene detalje ponude, kao što je ponuđena cijena u iznosu od 230.000,00 – 250.000,00 KM, te planirane investicije u naredne 2 do 4 godine u visini od 1.500.000,00 KM. Ministar je podsjetio da je knjigovodstvena vrijednost imovine DD „Konjuh“ Kladanj oko 8.000.000,00 KM i da kompleks hotela Muška voda u svom posjedu ima preko 70.000 kvadratnih metara zemljišta.

Predstavnici ponuđača su izrazili zahvalnost ministru na prijemu. Obrazložili su da su ponuđeni iznosi stvarna mogućnost ovog ponuđača i predložene aktivnosti svakako bi bile ispoštovane. Naglasili su da bi zadržali djelatnost, proširili kapacitete i uložili u nove sadržaje, koji bi umnogome obogatili ponudu ovog kompleksa, te zaposlili određeni broj bivših, ali i novih  radnika. Istaknuli su dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti i dobre poslovne rezultate, te detaljnije obrazložili ranije dostavljenu Ponudu.

Tokom razgovora, Ministar je još jednom naglasio da je cilj Vlade Tuzlanskog kantona, i Ministarstva na čijem je čelu, da se kompleks „Muška voda“ na Konjuhu što prije ponovo stavi u funkciju, da se zadrži djelatnost, da se  zaposle radnici, a građanima prvenstveno Tuzlanskog kantona, ali i drugima, omogući da tokom cijele godine mogu uživati u prirodnom bogatstvu i sadržajima koje nudi ovaj kompleks.

S tim u vezi, Ministarstvo je spremno za sve dalje razgovore u cilju iznalaženja najboljeg rješenja. Kompleks „Muška voda“ je brend kojem treba vratiti značaj kakav je imao.

Press Vlade TK – aktuelno.ba

 

 

 

 

Komentari

Komentara