Inspekcijski tim EU u BiH: Da li će biti odobren izvoz pilećeg mesa u EU?

Spread the love
Menprom

Inspekcijski tim Direktorata za hranu, zdravlje, analize i revizije EU počeo je posjetu BiH radi procjene sistema službenih kontrola u sektoru peradarstva. Posjeta bi trebalo da rezultira odobravanjem izvoza mesa peradi i proizvoda od mesa peradi iz BiH u EU.

Reha Centar

Posjeta je počela sastankom u Kancelariji za veterinarstvo BiH kojem prisustvuju predstavnici nadležnih institucija BiH, Federacioje Bosne i Hercegovine, te Republike, rečeno je u Kancelariji za veterinarstvo.

Tokom posjete, koja će trajati do 6. oktobra, planirano je da inspekcijski tim EU posjeti ministarstva poljoprivrede i uprave za inspekcijske poslove FBiH i Republike Srpske, dvije laboratorije koje obavljaju različite vrste laboratorijskih analiza u sektoru peradarstva.

Inspektori će posjetiti i četiri kandidirana objekta, dvije klaonice peradi i dva objekta za preradu mesa peradi da bi na licu mjesta provjerili funkcioniranje sistema službenih kontrola u sektoru peradarstva.

Komentari

Komentara