Inicijativa Stranke za BiH TK za ukidanje četiri ministarstva u Tuzlanskom kantonu

Rental Travel

Na održanoj press konferenciji Kluba poslanika Stranke za BiH Tuzlanskog kantona prezentirana je inicijativa sljedeće sadržine: U skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine Tuzlanskog kantona podnosimo Poslaničku inicijativu, a koja se odnosi na:

Reha Centar

IZMJENU ZAKONA O VLADI TUZLANSKOG KANTONA,

  • a na način da se broj ministara u Vladi Tuzlanskog kantona smanjuje sa dvanaest na osam. Izmjene bi bile na način da se:
  • Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Ministarstvo razvoja i poduzetništva spoje u jedno MINISTARSTVO ZA PRIVREDU,
  • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Ministarstvo zdravstva spojiti u zajedničko

MINISTARSTVO ZA RAD, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK

  • Ministarstvo finansija i Ministarstvo pravosuđa i uprave spojiti
  • Turizam koji je u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja bi prešao u nadležnost postojećeg Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, zbog svoje uske povezanosti sa oblastima ovog ministarstva.
  • Obrazloženje:

FUAD IMAMOVIĆ

Uvažavajući tešku ekonomsku situaciju i stalne proteste i nezadovoljstvo radnika i građana kao i potrebe da se smanji administracija i započne korjenita reforma uprave, Klub poslanika Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Skupštini Tuzlanskog kantona pokreće ovu inicijativu.

Smatramo da su se stekli uslovi za ovo jer većina političkih stranaka u Skupštini TK-a je u svojim programima proklamovala ove ciljeve.

Napominjemo da se ovim neće uticati na radna mjesta postojeće državne službe ali da je nužna reorganizacija kako bi se dobila jeftinija ali i efikasnija administracija.

Ovaj posao oko smanjenja broja ministarstava je jedino moguće uraditi na početku mandata i tako usvojiti standard za buduće vrijeme.

Takođe jasno je da postoje vrlo srodna ministarstva, ali i ministarstva koja u svom opisu poslova skoro da nemaju nikakve nadležnosti. Kad se tiče spajanja ministarstava ono bi se potpuno funkcionalno završilo na način uspostavljanja funkcionalnije, organizovanije i ekonomičnije Vlade TK-a.

Novom organizacijom rada Vlade TK na godišnjem nivou obezbijedile bi uštede  u iznosu od 1.150.000,00 KM, a ta sredstva bi se mogla usmjeriti za rješavanje statusnih pitanja obespravljenih radnika u TK.

 

Press služba KV S BiH TK

Komentari

Komentara