Inicijativa Evropskog parlamenta mladih u Bosni i Hercegovini

Spread the love
Menprom

Da su mladi ljudi najpozitivniji primjer aktivizma u Bosni i Hercegovini pokazuje nedavno pokrenuta inicijativa za osnivanjem Evropskog parlamenta mladih u Bosni i Hercegovini. Inicijativa koja uključuje 40000 mladih ljudi iz cijele Evrope sa preko 5000 aktivnih članova u Bosni i Hercegovini će već od aprila imati i svoje prve aktivnosti.

Reha Centar

Osnovan davne 1987. godine u Francuskoj kao školski projekat grupe mladih entuzijasta Evropski parlament mladih izrastao je u evropski prepoznatu nestranačku i neprofitabilnu edukativnu platformu sa 38 nacionalnih komiteta. Jedan od primarnih ciljeva ove platforme jeste podizanje svijesti o evropskim pitanjima kao i motivacija mladih da postanu aktivni građani uključeni u evropska pitanja i aktuelne teme vezane za EU i njene institucije. Baziran je na volonterskoj aktivnosti mladih ljudi iz cijele Evrope, i kao takav, predstavlja savršenu simbiozu različitosti, kreativnosti i pokretačke energije.

Evropski parlament mladih dodatno osposobljava učenike za neposredno doživljavanje različitih perspektiva mladih u Evropi te im omogućuje da istraže evropsku i globalnu dimenziju savremenih političkih pitanja. Prednost ovakvog modela jeste što mladi uče o temi, iznose svoje mišljenje, diskutuju sa svojim vršnjacima i u konačnici vode raspravu i prave dogovor, rezultirajući razvojem aktivnog demokratskog društva. Interkulturalni dijalog i različitosti su u prvom planu ove platforme, i na taj način maksimalno utiču na razvoj individualne ličnosti svakog učesnika. Zahvaljujući svojim aktivnostima Evropski parlament mladih omogućuje sticanje dugoročnih sposobnosti, poput timskog rada, javnog nastupa, multitaskinga, stranih jezika i ugodnog međunarodnog okruženja.

Prve aktivnosti se mogu očekivati već u aprilu u vidu edukacija kroz srednje škole, regrutacije budućih političkih lidera Bosne i Hercegovine, kao i nacionalnoj sesiji tokom 2014. godine koja će okupiti veliki broj srednjoškolaca iz cijele države s ciljem što bolje edukacije budućih bosanskohercegovačkih političkih snaga.

Šefica lokalnog ureda u Tuzli je Lejla Zonić, kojoj se može obratiti preko maila: zoniclejla@gmail.com

Aktivnosti Evropskog parlametna mladih možete pratiti preko zvanične web stranice: http://eyp.ba ili FB stranice: http://facebook.com/eypbh.

E-mail: info@eyp.ba // Web: http://www.eyp.ba // Phone: +387 62 943 605 //

FB: http://www.facebook.com/eypbh // Twitter: http://www.twitter.com/eypbh

Komentari

Komentara