Hurtić pozvao bh. parlamentarce na hitno donošenje boljeg zakonskog rješenja za prevenciju femicida

Rental Travel

U posjeti Udruženju Vive žene, koje se bavi direktnom zaštitom žena u slučajevima nasilja u porodici, danas je boravio Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH. Razgovarano je o mogućim zakonskim rješenjima koja bi trebala dati bolji odgovor na problem zbrinjavanja žena nakon što prijave nasilje u porodici. S tim u vezi, Hurtić je pozvao državne parlamentarce da hitno reaguju i donesu bolji zakonski okvir koji će zaštiti žene od potencijalnih nasilnika u njihovim domovima.

Reha Centar

– Svjestan sam rizika kojega preuzimam na sebe, ali neću odustati. Sada se svi moraju uključiti, htjeli to ili ne. Država mora preuzeti dio odgovornosti i što prije donijeti Zakon o femicidu – rekao je Hurtić.

Suzdina Bijedić, kooridinatorica u Vive žene, kaže kako su svjesni da je policiji najteže postupati u ovakvim siruacijama. Dodaje kako u slučajevima nasilja u porodici, policija često ne zna po kojem zakonu postupati, Krivičnom zakonu ili onom o zaštiti od nasilja u porodici. I psihoterapeuti u ovoj organizaciji ističu kako je potrebna bolja sprega između policije i centara za socijalni rad.

Bijedić dodaje kako Vive žene imaju svoju Sigurnu kuću u kojoj na godišnjem nivou, zaštitu potraži više od stotinu žena. Pojašnjava kako se one tu, po zakonu, mogu zadržati najdulje šest mjeseci, pa se postavlja pitanje, kako dalje pomagati tim ženama. Jedan od prijedloga koji se čuo danas jesu socijalni stanovi, odnosno, proširenje postojećih kapaciteta unutar sigurnih kuća.

Hurtića je zanimao i način finansiranja Sigurne kuće, te je pozvao nadležne da poštuju preuzete obaveze, saopćeno je iz Ministarstva. 

Fena

Komentari

Komentara