Hitno rješavati zahtjeve građana i put Bosne i Hercegovine ka EU i NATO-u

Spread the love
Menprom

Lideri vladajućih stranaka su  jučerašnjim nepostizanjem dogovora još jednom pokazali  svoju nesposobnost  i nedostatak želje za otvaranjem puta Bosne i Hercegovine ka EU i NATO integracijama.

Reha Centar

Stranka za Bosnu i Hercegovinu  je zabrinuta za stanje u kome se  Bosna i Hercegovina i njeni građani nalaze. Međutim, želimo podsjetiti da imamo aktuelnu vlast i stranke koju tu vlast čine. Sa druge strane  su nezadavoljni građani.

Vlast ima obavezu da čuje nezadovoljne građane i da iznalazi pozitivna rješenja.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu predlaže da provedbu Odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić- Finci, kao i odluke Ustavnog suda BiH treba odvojiti od otvorenih političkih pitanja, pa i ravnopravnosti naroda. Neophodno je odmah se fokusirati na provedbu merituma tih odluka, jer je neprovođenje istih krivično djelo.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu je još u januaru 2010.godine ponudila rješenje za provedbu Odluke u predmetu Sejdić –Finci uvođenjem četvrtog člana Predsjedništva BiH iz reda ostalih, kao i način njihovog participiranja u Domu naroda Parlamentarne Skupštine BiH.

Naš prijedlog je bio i praktično izvodiv, a rješenja koja se sada nude stvaraju samo teorijske predpostavke, koje je nemoguće postići.

Paralelno treba otvoriti razgovore  i rješavati pitanje „ravnopravnosti“ naroda u bijedi i siromaštvu.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu  je  24.11.2011.godine pokrenula, a Predstavnički dom Parlamentarne Skupštine BiH usvojio Inicijativu za rješavanje ekonomsko-socijalne situacije u Bosni i Hercegovini. Nažalost, Vijeće ministara BiH kao obrađivač je ignorisalo svoju obavezu.

Isto tako smo predložili, a Predstavniči dom PS BiH je 07.10.2013. godine usvojio Zaključak kojim se obustavlja svako daljnje zaduživanje Bosne i Hercegovine, dok Vijeće ministara BiH ne utvrdi  prioritete. Nažalost, ni taj Zaključak se ne poštuje.

Za Stranku za Bosnu i Hercegovinu su jednako važna pitanja EU i NATO puta Bosne i Hercegovine, kao i  rješavanje  zahtjeva građana za  ekonomsko-socijalnu ravnopravnost.

 Press služba Stranke za Bosnu i Hercegovinu

aktuelno.ba

Komentari

Komentara

Posted In: