Gradsko vijeće Tuzla traži od FERK-a da povuče odluku o poskupljenju električne energije

Menprom

Gradsko vijeće Grada Tuzla je na jučerašnjoj sjednici usvojilo inicijativu predsjednika Kluba vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića da se od Regulatorne komisije za energiju traži stavljanje van snage odluke o saglasnosti na povećanje cijene električne energije sa sljedećim zaključkom: “Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH – FERK neosnovano je dala saglasnost za povećanje cijene električne energije za domaćinstva počev od 01. januara 2015. godine, posebno iz razloga što je i aktuelna cijena električne energije previsoka.

Reha Centar

Gradsko vijeće Tuzla konstatuje da je i sadašnja cijena električne energije previsoka, iz razloga jer je utvrđena od strane FERK-a u vrijeme kada je cijena nafte bila 150 dolara po barelu, pa  smanjenje cijena nafte na svjetskom tržištu u trostrukom iznosu obavezuje FERK na donošenje nove odluke, tj. odluke o smanjenju cijene električne energije.

Imajući u vidu navedene okolnosti, kao i tešku ekonomsku i socijalnu situaciju u kojoj se građani nalaze, naročito radnici koji se bore za minimum radničkih prava, Gradsko vijeće smatra neopravdanim i nedopustivim povećanje cijene električne energije koju je odobrio FERK od 01.01.2015. godine. Gradsko vijeće oštro osuđuje izjave predstavnika JP Elektroprivreda BiH, koji iznose neistine, kako je navodno cijena električne energije uzrokovana donošenjem Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela sredstava za rad termoelektrana.

Zbog svega navedenog Gradsko vijeće insistira i upućuje zahtjev FERK-u da se stavi van snage odluka o povećanju cijene električne energije, a u protivnom Gradsko vijeće će tražiti smjenu odgovornih lica.”

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ujedno je svim građanima poželio sretniju sljedeću godinu.

 

  1. 12. 2014. godine    Muamer Dedić, Press BOSS-a

 

Komentari

Komentara