Gradonačelnik Lugavić predstavio mjere za poboljšanje kvalitete zraka na radionici Projekta EU4Green u Sarajevu

Spread the love
Rental Travel

Gradonačelnik Tuzle, dr..sc. Zijad Lugavić aktivno je sudjelovao u dvodnevnoj regionalnoj radionici pod nazivom “Upravljanje kvalitetom zraka – emisije iz kućnog grijanja i spaljivanje poljoprivrednog otpada”, koja se održala u Hotelu Holiday u Sarajevu u okviru projekta EU4Green. Radionica, koju je organizovala Agencija za okoliš Austrije, imala je za cilj razmatranje lokalnih mjera za poboljšanje kvalitete zraka.

Reha Centar

Gradonačelnik Lugavić je u svom izlaganju istaknuo konkretne korake koje Tuzla poduzima na unapređenju energetske efikasnosti i smanjenju aerozagađenja s posebnim naglaskom na zamjenu ugljena. Ova inicijativa dio je šireg plana djelovanja usmjerenog prema održivom razvoju i smanjenju negativnih utjecaja na okoliš.

Projekt EU4Green, čiji je nositelj Agencija za okoliš Austrije, organizovao je radionicu 31. januara i 1. februara 2024. godine, okupivši predstavnike Ministarstava za zaštitu okoliša Srbije i Sjeverne Makedonije, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Svjetske banke, te brojne lokalne i međunarodne organizacije.

Posebna pažnja radionice usmjerena je na individualna ložišta na lokalnom nivou, s naglaskom na planovima upravljanja kvalitetom zraka i mogućnostima finansiranja mjera za promjenu energenata u domaćinstvima i spaljivanje poljoprivrednog otpada. Stručnjaci iz Agencije za okoliš Austrije, Christian Nagl i Siegmund Böhmer, predstavili su opće zahtjeve za planove i programe kvalitete zraka te primjere dobre prakse za finansiranje mjera grijanja.

Predstavnica projekta EU4Green u Bosni i Hercegovini, Maja Čolović-Daul, naglasila je važnost saradnje na lokalnom nivou i finansijskog doprinosa zajednica u ostvarivanju ciljeva smanjenja emisija, te je istaknula da je fokus projekta EU4Green na katalizaciji procesa za ispunjenje ciljeva i strateških opredjeljenja Agende za Zapadni Balkan i EU zelenog dogovora na Zapadnom Balkanu.

Vodeći evropski stručnjak za kvalitetu zraka iz Agencije za okoliš Austrije, Christian Nagl naglasio je važnost uspostavljanja koordinacije i saradnje između različitih nivoa vlasti, kao i među ekonomijama u regiji, te je izrazio zadovoljstvo što Agencija može ponuditi relevantno znanje i iskustvo, pružajući podršku lokalnim i državnim nivoima u unapređenju kvalitete zraka u regiji.

aktuelno.ba /Grad Tuzla

Komentari

Komentara