Grad Tuzla prihvatio saradnja i partnerstvo na projekatu „Dijaspora za razvoj“

Spread the love
Rental Travel

U decembru 2016. godine, zvanično je pokrenuta druga faza projekta sa nazivom „Uvrštavanje koncepta migracije i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini: Dijaspora za razvoj“. Projekat predstavlja zajedničku inicijativu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ambasade Švicarske, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u Bosni i Hercegovini, sa planiranom realizacijom od 48 mjeseci (decembar 2016. – decembar 2020. godine).

Reha Centar

U sklopu projekta, planirana je direktna saradnja sa predstavnicima petnaest jedinica lokalne samouprave (JLS) sa ciljem podrške lokalnim upravama u procesima omogućavanja učinkovitog povezivanja s dijasporom i njihovim organizacijama, osiguravanja javnih usluga kako bi odgovorili na potrebe dijaspore, provođenja relevantnih mjera i olakšavanju doprinosa dijaspore lokalnom ekonomskom razvoju.

Imajući u vidu potencijal Grada Tuzla, kako u kontekstu ljudskih resursa, tako i ekonomskog potencijala, te iskazanu spremnost, prihvaćena je saradnja i partnerstvo za navedene projekte koji će obuhvatiti:

  • Podršku privatnom sektoru u području saradnje sa dijasporom u cilju stvaranja novih radnih mjesta;
  • Podršku jačanju konkurentnosti kroz transfer znanja iz dijaspore, investicija i slično;
  • Učešće u svim obukama jačanja kapaciteta za saradnju sa dijasporom;
  • Punopravno učešće u mreži praktičara specijalizovanih za saradnju sa dijasporom, koja je već uspostavljena u sklopu projekta.

Na dole navedenom linku možete pronaći  tekst javnog poziva. Za sve dodatne informacije možete se obratiti direktno Službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti na broj tel. 035/307-380

JAVNI POZIV

aktuelno.ba

Komentari

Komentara