Grad Tuzla objavio javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostorija

Spread the love
Menprom

Na osnovu člana 3. Odluke o raspisivanju Javnog oglasa o davanju u zakup poslovnih prostorija (“Službeni glasnik Grada Tuzla”, broj 3/23), Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzle objavila je Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostorija.

Reha Centar

Pravo učešća na ovom Oglasu imaju sva fizička lica – građani i registrovana pravna i fizička lica.

Kompletan tekst javnog oglasa može se preuzeti na slijedećem linku: Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostorija (datum objave: 4.4.2023.)

aktuelno.ba

Komentari

Komentara