Grad Tuzla i Centar za ekologiju i energiju Tuzla obilježili 15 godina rada na zajedničkim projektima

Spread the love
Rental Travel

Tokom svečanosti, koja je upriličena na terasi Doma penzionera, gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović zahvalio se menadžmentu Centra za ekologiju i energiju za odličnu saradnju, na projektima u interesu poboljšanja kvaliteta života građana Tuzle.

Reha Centar

“Imamo mnoge ekološke probleme, a jedan od najvećih je aerozagađenje. Termoelektrana godišnje spali oko 3 miliona tona uglja a nema uređaja za odsumporavanje. Domaćinstva spale oko 300 000 tona.

Od prioritetne važnosti je da se realizuje Blok 7, kada termoelektrana više neće zagađivati zrak, uz nastavak toplifikacije individualnih objekata, uz napomenu da smo 2002. godine imali 76 km toplifikacione mreže a da danas imamo 100 kilometara više. Nakon toga, za udaljene objekte koje nije rentabilno toplificirati, treba primijeniti utopljavanje zgrada i peći na pelet, i paralelno sa svime, nastaviti sa projektima energetske efikasnosti i rješavanja aerozagađenja u saobraćaju”- rekao je gradonačelnik Jasmin Imamović.

U pogledu saradnje sa Centrom za ekologiju i energiju, gradonačelnik je podcrtao trud, pamet i poštenje u vođenju ove organizacije, koja je omogućila primarnu selekciju sekundarnih sirovina i kompostiranje organskog otpada u svih 10 obdaništa, primarnu selekciju otpada u 14 škola, te pohvalio trud Centra i direktorice Džemile Agić, u podizanju ekološke svijesti kod djece. Osim toga, gradonačelnik je istakao da je Grad, zajedno sa ovim Centrom, zahvaljujući našim prijateljima iz Švicarske, stekao Saobraćajno prostorni koncept za Grad Tuzlu.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara