GIKIL ponudio projekte vrijedne 6 miliona KM za svoj siguran i okolinski prihvatljiv rad

Spread the love
Rental Travel

S ciljem traženja rješenja za nagomilane probleme u GIKIL-u s akcentom na traženje mogućnosti da ova fabrika poslovanje obavlja na ekološki prihvatljiv način poštujući zakonom propisane procedure, danas je Vladi Tuzlanskog kantona Uprava GIKIL-a, predvođena generalnim direktorom Debasish Gangulijem, prezentirala projekte za siguran i okolinski prihvatljiv rad GIKIL-a. Radi se o planu koji obuhvata 45 projekata ukupne vrijednosti oko 6 miliona KM koje Uprava GIKIL-a planira realizirati u narednih 6 mjeseci. „Od ovih 45 projekata, koji pokrivaju siguran i okolinski prihvatljiv rad GIKIL-a, neki su već započeti, neki će biti okončani za 15 dana, a realizacija nekih projekata zahtijeva i do 6 mjeseci“ rekao je direktor Ganguli, ističući da obustava rada GIKIL-a nije opcija.

Reha Centar

Premijer Suljkanović je podcrtao da Vlada u dosadašnjem vremenu nije mogla utjecati na rad i poslovnu politiku GIKIL-a. „Možemo vidjeti dokle nas je takva politika i jednostrano donošenje odluka u GIKIL-u dovelo. Budući procesi uključujući i ovaj program moraju biti vođeni iznutra, od strane Uprave GIKIL-a ali i kontrolisani izvana“, zaključio je premijer Suljkanović, akcentirajući da je cilj Vlade očuvanje GIKIL-a i oko 1000 radnih mjesta, ali u okviru zakonskih normi i ne po svaku cijenu.

Istovremeno, dok je trajao sastanak, javnost, a time i učesnici sastanka su obaviješteni da je Federalna uprava za inspekcijske poslove donijela rješenje o obustavi rada ovog privrednog subjekta. Obzirom da Uprava GIKIL-a još uvijek nije službeno dobila ovo Rješenje nije se moglo razgovarati o mogućnostima koje su kroz Rješenje ostavljene GIKIL-u da unaprijedi svoje poslovanje. Učesnici sastanka su se dogovorili da se u narednim danima održi sastanak sa svim relevantnim akterima kako bi se pokušala iznaći rješenja za prevazilaženja ove situacije, s ciljem nastavka proizvodnje u GIKIL-u.

„Sve ovo zahtijeva znatno ozbiljniji pristup i garancije Uprave GIKIL-a od onoga kakav je to bio slučaj u ranijem periodu“, rekao je premijer Suljkanović.

Upitan o kakvim se garancijama radi i čime GIKIL garantuje provedbu ovih mjera i aktivnosti premijer Suljkanović je citirao direktora Gangulija, kako postoji svjesnost u GIKIL-u da je ovo posljednja šansa i da svaka neozbiljnost i nedostatak odgovornosti mogu dovesti do gašenja proizvodnje u GIKIL-u.

„Vlada je GIKIL-u uvijek bila i bit će partner. Ne želimo da nas se doživljava kao strano tijelo, želimo pomoći da GIKIL nastavi sa proizvodnjom i poslovanjem“, riječi su premijera Suljkanovića, koji je i ovom prilikom podcrtao značaj rada GIKIL-a u Bosni i Hercegovini, „Svojim poslovanjem GIKIL obezbjeđuje oko 30% prihoda za Željeznice Federacije BiH, značajan dio prihoda za željeznice RS-a, treći je po veličini izvoznik iz Bosne i Hercegovine sa oko 3%, sa oko 1% učestvuje u BDP-u BiH, tako da kada govorimo o GIKIL-u, nije to samo 1000 radnih mjesta“.

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara