FINconsult: Svečana dodjela certifikata učesnicima 27. ciklusa Edukacije za vođenje poslovnih knjiga

Spread the love
Rental Travel

FINconsult je uspješno završio obuku 27. generacije učesnika edukacije za vođenje poslovnih knjiga u Tuzli i Sarajevu, koji se realizovao u periodu maj 2017. – juli 2017.godine.

Reha Centar

U prostorijama Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla je upriličena svečanost povodom dodjele certifikata učesnicima obuke, koji su uspješno završili Edukaciju za vođenje poslovnih knjiga organizovanu od strane edukativno konsultanske kuće FINconsult.

Edukacija za vođenje poslovnih knjiga se sastoji iz 6 modula, sa ukupno 50 časova, u trajanju od 11 sedmica.

“Cilj edukacije je bio osposobiti kandidata za samostalno vođenje poslovnih knjiga. Uz podršku stručnog i profesionalnog predavačkog osoblja, kandidati su stekli praktično znanje i vještine rada u: finansijskom, materijalnom i robnom knjigovodstvu, blagajničkom poslovanju, PDV evidencije, obračunu plaća, sastavljanju finansijskih izvještaja i izradi poreznih prijava (PDV, Porez na dobit i porez na dohodak).

Najveća vrijednost ove edukacije je sticanje praktičnih znanja i vještine iz oblasti knjigovodstva, računovodstva, finansija, poreza, što daje velike šanse za uspjeh na tržištu rada i zaposlenja, kao i za vlastitu poslovnu orijentaciju i otvaranje vlastitih računovodstvenih servisa”, istakao je Doc.dr. Ismet Kalić, direktor edukativno konsultanske kuće FINconsult.

Do sada je edukaciju uspješno završilo više od 1.500 osoba, od kojih je preko 60 % pronašlo stalno zaposlenje ili otvorilo vlastite računovodstvene servise, a preko 90 % je u finansijsko-računovodstvenoj profesiji pronašlo svoju dugoročnu profesionalnu orijentaciju.

FINconsult vodi brigu o učesnicima edukacije i nakon završetka edukacije, tako da će se saradnja nastaviti.  Posebna podrška će biti kandidatima koji se odluče na otvaranje vlastitih računovodstvenih servisa i savjetodavnih agencija.

Nakon svečanosti dodjele certifikata svi učesnici ove edukacije, prisustvovali su svečanom ručku.

Dodjela certifikata za provedenu edukaciju za vođenje poslovnih knjiga u Sarajevu biće upriličena 04. avgusta 2017. Godine u hotelu Grand.

Naredni ciklus Edukacije za vođenje poslovnih knjiga, 28. ciklus će se održati u periodu novembar –  2017. godine.-januar 2018. godine u  Sarajevu i Tuzli.

Naredna edukacija koju organizuje FINconsult je 22. ciklus edukacije za sticanje zvanja certificirani računovođa (CR) i 4. ciklus edukacije za sticanje zvanja ovlašteni revizor (OR), koje će se održati u periodu septembar-oktobar 2017. godine u Tuzli i Sarajevu.

Prijave su u toku. Više informacija i online prijave na: www.finconsult.ba .

aktuelno.ba

Komentari

Komentara