Evropske integracije: Značajna pomoć Ambasade Kraljevine Švedske

Spread the love
Rental Travel

U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu je održan redovni godišnji sastanak  sekretara Federalne vlade Edite Kalajdžić i savjetnice u Ambasadi Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini Marie Bergström o provedbi projekta “Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa europskih integracija u Federaciji BiH” koji finansira Ambasada ove zemlje u BiH.

Reha Centar

Istaknuto je da se kroz ovaj projekt sa Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju  (SIDA) pruža neophodna podrška u ispunjavanju obaveza koje za Federaciju BiH proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU.

U razgovoru je istaknuto zadovoljstvo podrškom u realizaciji ovog projekta i izražena nada da će saradnja i pomoć koju pruža Ambasada Kraljevine Švedske u BiH biti nastavljena i u narednom periodu.

aktuelno.ba / Vlada FBiH

Komentari

Komentara