„Energa 2015“: Rudarski insitut Tuzla okruglim stolom obilježio 55 godina rada

Rental Travel

U okviru 5. međunarodnog specijaliziranog sajma energetike „Energa“, koji se u Tuzli održava od 9. do 12. juna, kao centralni konferencijski događaj trećeg sajamskog dana, održan je Okrugli sto na temu „Rudarsko-energetski i okolinski projekti“.

Reha Centar

Okrugli stol je organizovao stalni partner „Energe“, Rudarski institut Tuzla, a u povodu 55. godina svog naučno-istraživačkog rada.

Pored osvrta na period od osnivanja ove institucije pa do danas, u okviru okruglog stola je obrađeno šest zanimljivih tema, koje su privukle veliku pažnju posjetitelja i učesnika “Energe”. O izgradnji nove TE “Banovići” sa aspekta zaštite okoliša govorila je mr.sc. Jasmina Isabegović, dipl.inž.rud.

Energa - Rudarski institut 1

-Rudarski institut Tuzla je kao konsultantska kuća na ovom projektu radio Studiju uticaja na okoliš, a u cilju dobijanja okolišne dozvole za izgradnju nove Termeolektrane u Banovićima. Ovaj projekat je na osnovu ove Studije dobio okolišnu dozvolu koja im omogućava izgradnju planiranog objekta. Za razliku od termoelektrana u Tuzli i Kaknju, koje su evidenitrani zagađivači, TE Banovići će zadovoljiti sve one kriterijume po kojima će emisije u zrak, ali i drugi vidovi potencijalnog zagađenja, biti u dozvoljenim granicama po evropskim standardima – istakla je mr.sc. Jasmina Isabegović.

Također su obrađene i teme pod nazivima „Evaluacija ležišta krečnjaka za potrebe procesa odsumporavanja u novim blokovima TE Tuzla i TE Kakanj“, „Gašenje jamskog požara ugljena sa površine“, “Razvoj podzemne eksploatacije u ZDRL “Kreka” sa idejnim rješenjima otvaranja, razrade i eksploatacije podinskog sloja Rudnika Mramor”, te „Iskustva sa investicijama u rudnike“.

Energa - Rudarski institut 3

-Teme su aktuelne, govore o projektima iz bliske prošlosti ili budućnosti o ovom sektoru. Okrugli stol je koncipiran upravo onako kako je koncipirana i „Energa“, te stoga ne čudi veliko interesovanje za ono o čemu smo danas razgovarali – istakao je prof.dr. Željko Knežiček, koji je moderirao ovaj skup.

Program Energa  se zaršava danas, u petak 12. juna, svečanom dodjelom priznanja učesnicima, koja će se održati u prezentacijskom prostoru sajma sa početkom u 12 sati.

PR tim Programa „Energa 2015“

aktuelno.ba

Komentari

Komentara