Ekspertna Vlada TK prije izbora čini ono što je trebala kada je došla na vlast

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o Vladi Tuzlanskog kantona. Razlog za donošenje ovih izmjena je uspostavljanje funkcionalnije i ekonomičnije organizacije Vlade kao kolegijalnog izvršnog organa, te pojedinih organa uprave.

Reha Centar

Osnovna izmjena ogleda se u smanjenju broja ministarstava, a time i članova Vlade. Umjesto trenutnih dvanaest ministarstava, izmjenama se predviđa osam.

Predviđeno je da se Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Ministarstvo razvoja i poduzetništva, zbog srodnosti i povezanosti poslova i nadležnosti spoje u jedno složenije, ali funkcionalnije i kadrovski osposobljenije Ministarstvo za privredu, koje bi moglo odgovoriti zadatku stvaranja ambijenta i pružanju pomoći u rješavanju složenih problema u privredi Tuzlanskog Kantona.

Istovremeno, oblast poslova i nadležnosti turizma koje je bilo u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, ne bi prešlo u nadležnost novog Ministarstva privrede, nego bi zbog svoje uske povezanosti sa drugim oblastima prešlo u nadležnost postojećeg Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Ministarstvo zdravstva bi se spojili u zajedničko Ministarstvo za rad, zdravstvo, socijalnu politiku i povratak iz razloga što oblast zdravstvene zaštite pripada oblasti socijalne zaštite u širem smislu, a da Ministarstvo zdravstva zbog svoje manje organizacije i broja izvršilaca kao samostalno teško izvršava sve svoje nadležnosti iz ove oblasti.

Spajanje Ministarstva finansija i Ministarstva pravosuđa i uprave predlaže se iz razloga što je zakonodavna i druga nadležnost u oblasti pravosuđa u ingerencijama Federacije BiH i VSTV-a, a finansiranje rada pravosudnih organa u nadežnosti Kantona. U ovom slučaju oblast poslova uprave bi se na odgovarajući način organizirala posebnim organizacionim oblikom unutar zajedničkog ministarstva.

Finansijske procjene ukazuju da bi se usvajanjem Zakona i njegovom implementacijom došlo do odgovarajućih ušteda, usljed smanjenja broja nosilaca izvršnih funkcija (ministara), dijela rukovodećih državnih službenika, kao i dijela administrativnog osoblja. Preliminarne procjene u odnosu na postojeću sistematizaciju ukazuju na smanjenje broja radnih mjesta od oko 40 od čega 4 ministra, 4 sekretara i 4 vozača, uz procijenjeni godišnji nivo uštede od cca. 1.150.000 KM godišnje.

Ured ua informisanje Vlade TK

AKTUELNO.BA

 

Komentari

Komentara