Edin Dedić, kandidat SDA Tuzla za Gradsko vijeće: Imamo Plan za bolju Tuzlu!

Rental Travel

Ko je Edin Dedić?

Reha Centar

Rođen sam 1980. godine u Tuzli. Završio sam Behram-begovu medresu u Tuzli, diplomski studij iz oblasti teologije i filozofije u Egiptu, postdiplomski iz oblasti pedagogije u Tuzli, a doktorski studij iz oblasti islamskih nauka u Sarajevu. Zaposlen sam u Behram-begovoj medresi u Tuzli. Pored profesionalnog angažmana, aktivno učestvujem u društvenom životu kroz razne projekte edukacije i rada s ljudima, naročito mladima. Dvije godine sam radio u realnom sektoru i vodio poslove u jednoj privatnoj firmi.

Zašto je SDA Vaš politički izbor?

SDA je moj politički izbor jer je narodna stranka političkog centra otvorena za sve građane Bosne i Hercegovine i u svojim programskim ciljevima se, između ostalog, zalaže za: očuvanje suvereniteta i cjelovitosti države te ravnopravnost svih naroda i građana koji u njoj žive, očuvanje vrijednosti antifašizma i tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995., odgoj i obrazovanje u skladu sa tradicijom i savremenim potrebama bosanskohercegovačkog društva, ravnomjeran regionalni razvoj, podršku povratničkim zajednicama i razvoj ruralnih sredina, slobodnu aktivnost vjerskih zajednica zasnovanu na autonomiji i vjerskim slobodama građana.

Zašto bi glasači na predstojećim izborima trebali dati glas baš Vama?

Obzirom na moj dosadašnji angažman i predan rad na planu ličnog usavršavanja i kontinuirane edukacije, vjerujem da je prepoznat moj uspješan profesionalni angažman u jednoj od najboljih odgojno-obrazovnih ustanova na Tuzlanskom kantonu, te iskustvo u realnom sektoru.

Ukoliko Vas građani budu izabrali kao budućeg vijećnika u GV Tuzla, šta  konkretno od Vas mogu očekivati?

Ukoliko dobijem povjerenje građana, kao vijećnik ću se, između ostalog, zalagati za: poboljšanje infrastrukture, efikasniji rad gradskih službi i javnih preduzeća, povoljnije poslovno okruženje, te snažniju podršku predškolskom odgoju i obrazovanju.

Komentari

Komentara