Dopunom zakona deblokirati rad Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK

Rental Travel

Vlada TK utvrdila je prijedlog Zakona o dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona. Razlog za dopunu Zakona je deblokada rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, do čega je došlo nakon lišavanja slobode direktora Uprave.

Reha Centar

Naime, u trenutno važećem zakonu ne postoji odredba kojom se definiše ko u odsutnosti i spriječenosti za vršenje poslova mijenja direktora Uprave. Također, dopunjava se i dosadašnji nedostatak, odnosno nemogućnost preventivne suspenzije rukovodioca organa uprave ukoliko nije podignuta optužnica.

Vlada je već ranije u julu ove godine inicirala donošenje ovog zakona kojim bi se riješile situacije koje trenutnim zakonom nisu bile predviđene.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara