Dopis Gradske izborne komisije CIK-u

Spread the love
Menprom

Gradska izborna komisija Tuzla uputila je je dopis Centralnoj izbornoj komisiji.

Reha Centar

Dopis prenosimo u cijelosti:

”Poštovani, u vezi sa Naredbom, broj 05-1-07-1-1165-1/18, od 10.10.2018. godine, obraćamo Vam se ovim putem sa molbom da prolongirate rok naveden u tački IV pomenute naredbe, odnosno produžite rok postavljen kao 10.10.2018. godine, u 24,00 sati, u kojem će se moći izvršiti unos objedinjenih rezultata u aplikaciju, imajući u vidu činjenicu da iz objektivnih razloga nije moguće izvršiti radnje koje su predmet naredbe u ostavljenom roku. Kada su u pitanju objektivni razlozi, isti se prije svega odnose na činjenicu da je potrebno ostaviti razuman rok političkim subjektima za delegiranje posmatrača koji će imati priliku prisustvovati objedinjavanju rezultata na način kako je predviđeno naredbom a i izbornim propisima.

Dalje, po određivanju posmatrača od strane političkih subjekata, potrebno je organizovati objedinjavanje rezultata za nezanemarljiv broj biračkih mjesta, što u dodatnoj mjeri vremenski otežava provođenje potrebnih radnji u ostavljenom roku. Također, a što u cjelokupnom izbornom pocesu treba da bude prioritet za sve učesnike istog, posebno izbornu administraciju, potrebno je osigurati da volja građana iskazana na izborima bude u cjelosti i na propisan način obrađena i evidentirana, a u konačnom u cilju stvaranja uslova za upražnjavanje i zaštitu biračkog prava svih građana, kao jednog od krucijalnih prava u demokratskom sistemu.

Na kraju, smatramo bitnim naglasiti da provođenje ovakvih specifičnih radnji u kasnim noćnim satima realno može uzrokovati određene sumnje građana ali i političih subjekata u transparentnost objedinjavanja rezultata, što je dodatni argument za produženje roka određenog naredbom. Imajući u vidu navedeno, apelujemo na razumijevanje te Vas još jednom molimo da udovoljite ovoj molbi i vjerujemo da će istoj biti udovoljeno, uvažavajući nesporne argumente koji su prethodno prezentovani, uz napomenu da će u međuvremenu biti poduzete sve aktivnosti u cilju osiguranja pravilnog utvrđivanja rezultata izbora na području grada Tuzle, počev od 09,00 sati, 11.10.2018. godine, uz prisustvo posmatrača ovlaštenih političkih subjekata, o čemu su isti obavješteni.” – stoji u dopisu Gradske izborne komisije Tuzla.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara