Dom naroda PFBIH: Trasa koridora V-c ponovo glavna tema

Spread the love
Rental Travel

Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije BiH danas će se izjasniti o amandmanima Federalne vlade na Prijedlog prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH “Autocesta koridor 5-C”.

Reha Centar

Kako navedeni plan nije usvojen u Domu naroda, predloženo je da kao prva tačka na dnevni red nove sjednice bude uvršten Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana područja obilježja od značaja za Federaciju BiH “Autocesta na koridoru 5-C” za period od 2008. do 2028 godine.

Delegati će se danas izjasniti i o predloženim izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH i Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta, te o Prijedlogu zakona o osiguranju.

Na sjednici će biti razmatrani predloženi zakoni o bankama, Agenciji za bankarstvo FBiH, hraniteljstvu, Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2017- 2019 godina, kao i Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka od novembra 2015. do juna 2016. godine.

BHRT – aktuelno.ba

Komentari

Komentara