Dogovorene aktivnosti u vezi sa nastavkom izgradnje Centra za autizam u Tuzli

Spread the love
Menprom

Danas je u prostorijama Gradske uprave Tuzla održan sastanak  gradonačelnika Tuzle, Jasmina Imamovića i ministra za rad, socijalnu politiku i povratak TK, Zorana Jovanovića, sa saradnicima. Iako je  na sastanku bilo razgovora i o drugim temama značajnim za oblast rada, socijalne politike i povratka, cilj sastanka je bio postizanje dogovora u vezi sa rješavanjem imovinsko-pravnih pitanja između Grada Tuzla i Tuzlanskog kantona, kako bi se omogućio nastavak izgradnje Centra za autizam u Tuzli.

Reha Centar

Gradonačelnik, Jasmin Imamović, je podsjetio da Grad Tuzla vodi socijalno osjetljivu politiku prema svim građanima, a posebno prema onima koji pripadaju grupama kojima je potrebna posebna skrb i pažnja. Rezultat ovakvog odnosa prema građanima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe je izgradnja Dnevnog centra za djecu sa višestrukim smetnjama u razvoju „Koraci nade“, izgradnja socijalnih stanova, izdvajanja iz budžeta Grada za podršku udruženjima koja se bave osobama sa posebnim potrebama, organizacija druženja sa djecom, kao i podrška Grada Tuzla u projektu izgradnje Centra za autizam u naselju Bukinje.

Na osnovu Memoranduma o razumijevanju, koji je 2013. godine potpisan između Općine Tuzla, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK i Humanitarne organizacije Hilfswerk Austrija, Grad Tuzla je izvršio sve svoje obaveze, tj. obezbijedio lokaciju za izgradnju Centra, aktivno učestvovao u procesima izdavanja urbanističko-građevinskie dokumentacije i obezbjeđenja pristupa komunalnim uređajima i pružio svu potrebnu raspoloživu administrativnu, pravnu i tehničku pomoć, a u skladu sa svojim nadležnostima i mogućnostima.

Zahvaljujući tome, angažmanu HO Hilfswerk Austrija i sredstvima u iznosu od 300.000 KM, koja je izdvojila Vlada TK, izgrađena je prva faza Centra za autizam. Za nastavak gradnje potrebno je obezbijediti dodatna sredstva, te riješiti određena imovinsko-pravna pitanja koja se odnose na Centar za autizam.

U tom smislu je i dogovoreno da će predstavnici Grada Tuzla i Minsitarstva za rad, socijalnu politiku i povratak pripremiti Ugovor o uslovima i načinu korištenja zemljišta za potrebe izgradnje Centra za autizam, a koje je Gradsko/Općinsko vijeće svojom Odlukom već dodijelilo za ove namjene na korištenje na neodređeno vrijeme.

aktuelno.ba /Grad Tuzla

Komentari

Komentara