Delegacija Svjetske banke u posjeti Tuzli

Rental Travel

U srijedu , 03. 12. 2014. godine, gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, sa saradnicima, primio je u posjetu delegaciju Svjetske banke u BiH, na čelu sa gosp. David Michaudom  i predstavnike Jedinice za implementaciju projekata (PIU) šumarstva i poljoprivrede pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH.
Povod sastanka je bila informacija o usvajanju projektnih aplikacija Grada Tuzla od strane Upravnog odbora projekta i Svjetske banke, u ukupnom iznosu od 2.024.405 KM, za sredstva iz Projekta „Hitni oporavak od poplava – FERP“,  a za sljedeće projektne prijedloge:
–    Zaštita padina od podzemnih voda urbanih područja Badre, Solina i Grabovica u cilju prevencije od klizišta,
–    Sanacija oštećenih puteva na području Grada Tuzla,
–    Regulacija korita rijeke Jale,
–    Izgradnja oštećenog mosta u naselju Jahići
Važno je istaći  da se izrada projektne dokumentacije za sve navedene projekte  odvijala u skladu sa politikama Svjetske banke o zaštiti okoliša, a prema zahtjevu Svjetske banke, za sve navedene projekte biti će imenovana stručna osoba koja će biti odgovorna za praćenje implementacije projekata. Projekte će implementirati PIU šumarstva i poljoprivrede, uz finansijsku podršku Svjetske banke.
Gradonačelnik Jasmin Imamović detaljno je upoznao delegaciju Svjetske banke sa aktivnostima koje je gradska administracija, u saradnji sa javnim institucijama i preduzećima, poduzela u cilju sanacije šteta uzrokovanih prirodnom nesrećom, te istakao važnost poduzimanja konkretnih preventivnih mjera kako bi se izbjegla pojava novih klizišta i šteta na infrastrukturi. Gradonačelnik Imamović zahvalio je predstavnicima Svjetske banke na finansijskoj podršci koju će pružiti u implementaciji projekata, te predstavnicima  PIU šumarstva i poljoprivrede na dosadašnjoj dobroj saradnji. Nakon sastanka, delegacija je zajedno sa predstavnicima Gradske uprave posjetila lokacije obuhvaćene projektnim prijedlozima.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara