Delegacija EU u BiH izrazila podršku Vladi Tuzlanskog kantona

Rental Travel

Predstavnici Delegacije Evropske unije u BiH izrazili su danas riječi ohrabrenja i podrške Vladi Tuzlanskog kantona na dosadašnjim i realizaciji budućih aktivnosti i planova kada je u pitanju provedba Reformske agende za BiH. Na današnjem sastanku predstavnici Delegacije EU su sa delegacijom Vlade našeg kantona, kroz monitoring provedbe Reformske agende, fokus razgovora usmjerili na oblast vladavine prava.

Reha Centar

„Jedan od glavnih programskih ciljeva Vlade Tuzlanskog kantona jeste upravo borba protiv organiziranog kriminala i korupcije. S tim u vezi Vlada je, bez želje da se miješa u njihov rad, dala svoju punu podršku radu sigurnosnih i pravosudnih institucija, te konstantno, a posebno u proteklih godinu dana pažnju posvećuje kadrovskom i materijalnom jačanju ovih organa“, rekao je premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić i dodao da je „između ostalog, zahvaljujući i podršci kantonalne Vlade radu pravosudnih organa u Tuzlanskom kantonu došlo do nekih „zvučnijih“ hapšenja u našem kantonu“.

Također govorilo se o neophodnom međusobnom usklađivanju kantonalnih i entitetskih zakona o unutrašnjim poslovima i policijskim službenicima, te istaknuta činjenica da je Vlada TK imenovala radnu grupu koja bi do aprila ove godine trebala predložiti Vladi Program mjera za borbu protiv korupcije.

Kada je u pitanju provedba drugih aktivnosti iz Reformske agende, premijer Gutić je predstavnike Delegacije EU u BiH upoznao sa činjenicom da Vlada TK, kako ne bi dodatno usložnjavala procedure, nije usvajala Akcioni plan za provedbu Agende, nego je kroz programe rada ministarstava i Program rada Vlade TK, te nedavno usvojenu Strategiju razvoja TK osigurala koordinaciju i instrumente za monitoring provedbe ovih aktivnosti.

Osim premijera Gutića današnjem sastanku u ime Vlade TK prisustvovali su ministrica pravosuđa i uprave Ivana Kulić, ministar razvoja i poduzetništva Nermin Hodžić i stručni savjetnik u Uredu premijera TK Senad Ovčina. Delegaciju EU u BiH predstavljali su savjetnici iz oblasti vladavine prava Eric Frejabue i Dragana Gluhović, te politički savjetnik Nataša Malinić.

Odjeljenje za informisanje

Komentari

Komentara