Definisani izvori sredstava za poticaje u zapošljavanja na TK

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o poticajima za zapošljavanje, pokretanje proizvodnje u privrednim subjektima i socijalnom zbrinjavanju lica koja su ostala bez posla. Zakon je proslijeđen Skupštini Tuzlanskog kantona za razmatranje i donošenje po hidnom postupku. Zakonom se utvrđuju izvori sredstava za poticaje u zapošljavanju i intervencije u privrednim subjektima, svrha za koju se sredstva iz tih izvora koriste, instrumenti obezbjeđenja, kao i pitanje nadzora nad provođenjem ovog zakona. Cilj Zakona je smanjenje nezaposlenosti i oživljavanje proizvodnje na području Tuzlanskog kantona. Na području Kantona po podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje ima oko 99.500 osoba na evidenciji Službe za zapošljavanje. Također, za veliki broj osoba koja su u radnom odnosu godinama nisu uplaćivani porezi i doprinosi. Namjera je, također, da se iz sredstava predviđenih ovim Zakonom podstakne pokretanje proizvodnje i počne rješavanje nagomilanih problema vezanih za status radnika u privrednim društvima u kojima nije moguće trenutno pokrenuti proizvodnju. Za provođenje Zakona biće potrebno obezbijediti finansijska sredstva iz dvije komponente i to sredstava solidarnosti prikupljenih od dobrovoljnih priloga zaposlenih osoba na području Kantona i sredstava iz Budžeta Kantona i drugih izvora. Sredstva će se voditi na posebnom podračunu JRT kao namjenska sredstva.

Reha Centar

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara