Današnja kadrovska rješenja Vlade TK

Spread the love
Rental Travel

Gotovo da ne postoji niti jedna sjednica Vlade TK a da nema nekih novih kadrovskih rješenja, konkretnije smjena i imenovanja.Tako je bilo i danas pa evo ako Vas zanima prepoznajte neko novo ime za spas ovog kantona.

Reha Centar

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o prijevremenom razrješenju člana Nadzornog odbora Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona mr.sc. Samira Suljagića, prije isteka mandata, na lični zahtjev. Vlada je na upražnjenu poziciju člana NO JU Disciplinski centar za maloljetnike TK imenovala Tatjanu Sirćo, dipl. pravnika.

Vlada TK donijela je Rješenje o razrješenju Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u sastavu Zaim Mušanović, predsjednik i članovi Emir Nuhanović, Adnan Aljukić, Azra Hodžić i Aida Pašić. Vlada je imenovala privremeni UO Zavoda za javno zdravstvo TK, do okončanja postupka na osnovu kojeg će imenovati novi UO u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca, u sastavu Muhamed Čajlaković, Mirzet Turković, Muradif Šarić, Aida Pašić i Ranko Pejanović.

Vlada TK također je donijela niz rješenja o privremenom imenovanju školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona

 Odjeljenje za informisanje

 

aktuelno.ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentari

Komentara