Danas je Međunarodni dan zaštite ozonskog sloja

Spread the love
Menprom

Međunarodni dan zaštite ozonskog sloja obilježava se 16. septembra svake godine širom svijeta radi isticanja važnosti provedbe Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj.

Reha Centar

Ove godine obilježava se 30. godišnjica Montrealskog protokola, najuspješnijeg međunarodnog sporazuma u zaštiti okoliša.

“Montrealski protokol je najbolji primjer kako se zajedničkom globalnom akcijom mogu ispraviti posljedice negativnog ljudskog uticaja na okoliš. Ukidanjem proizvodnje i potrošnje štetnih tvari ne samo da je zaustavljeno daljnje oštećivanje ozonskog sloja, nego se on oporavlja. Prema izvještaju UN-a predviđa se da će se ozonski sloj oporaviti do 2050. godine”, ističe se u povodu Međunarodnog dana zaštite ozonskog sloja.

Dosad je postignut velik uspjeh u zaštiti ozonskog sloja isključivanjem iz upotrebe tvari koje ga oštećuju kako bi se i time izbjeglo štetno djelovanje UV zraka na zdravlje i okoliš.

Međutim, kako se radi o postojanim tvarima, smanjenje njihovih koncentracija u stratosferi sporo pada, te stručnjaci predviđaju potpunu uspostavu prirodne ravnoteže stvaranja i razgradnje ozonskog sloja oko 2050. godine.

Potrebno je i dalje aktivno raditi na smanjenju i ukidanju svih tvari koje ne samo da štete ozonskom sloju, nego i utječu na klimatske promjene.

BHRT

Komentari

Komentara