CIK BIH: Rezultati izbora za Skupštinu TK

Spread the love
Menprom

Centralna izborna komisija jutros je, nakon obrađenih 74.2 posto biračkih mjesta (486 od 655), ažurirala podatke o glasovima za Skupštinu Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Kako se navodi, 150.172 glasačkih listića su važeći, nevažećih praznih listića ima 5.400, a 6.485 su nevažeće po drugim kriterijumima.

Prema ovim rezultatima, prva je SDA, a osvojili su 32.806 glasova ili 21,85 glasova. Slijede SDP sa 21,85 posto, PDA sa 19,36 posto glasova, zatim DF sa 6.08 posto, SBB sa 5.23 posto i Stranka za BiH sa 4,31 posto osvojenih glasova.

Znamo li da u Skupštini Tuzlanskog kantona ima 35 zastupnika, prema obrađenim glasovima, mandati bi se ovako mogli rasporediti:
SDA – 11 mandata
SDP – deset mandata
PDA – devet mandata
DF – dva mandata
SBB – dva mandata
SBiH – jedan mandat

A, evo i koliko su podršku dobili njihovi kandidati.

SDA

1 Gutić Bego (17.018 glasova)
2 Umihanić Šekib (12.624 glasova)
3 Zukić Muamer (10.830 glasova)
4 Čaušević Midhat (9.165 glasova)
5 Skopljak Fahrudin (8.886 glasova)
6 Begić Zumra (4.849 glasova)
7 Kurtić Hasiba (6.983 glasova)
8 Džuzdanović Suvada (5.020 glasova)
9 Ahmetagić Bahrudin (6.534 glasova)
10 Šišić Damir (6.969 glasova)
11 Ibrišimović Amra (3.407 glasova)
12 Softić Fahreta (1.731 glasova)
13 Zukić Fahir (5.028 glasova)
14 Mehanović Hanka (2.937 glasova)
15 Mićanović Srđan (5.335 glasova)
16 Čamdžić Ivana (1.762 glasova)
17 Kuralić Nermin (2.179 glasova)
18 Mrahorović Merima (1.564 glasova)
19 Mešanović Miralem (2.202 glasova)
20 Husejnović Asmir (3.821 glasova)
21 Trakić Selma (2.866 glasova)
22 Razić Emir (1.321 glasova)
23 Prohić Sadika (1.206 glasova)
24 Fehratović Hasan (4.376 glasova)
25 Mulahalilović Bakir (1.772 glasova)
26 Slamnik Jasmina (2.314 glasova)
27 Salkić Besim (2.855 glasova)
28 Šljivić Edisa (5.830 glasova)
29 Omerović Rasim (3.251 glasova)
30 Nurković Edis (1.593 glasova)
31 Biberkić Jasmina (2.046 glasova)
32 Sakić Beriz (1.173 glasova)
33 Agić Minela (1.474 glasova)
34 Nuhanović Amel (1.847 glasova)
35 Bešić Hasan (2.258 glasova)
36 Kaplan Lejla (868 glasova)
37 Junuzović Emir (2.995 glasova)
38 Bajramović Sanita (840 glasova)
39 Hadžić Halid (6.006 glasova)
40 Šadić Edah (2.679 glasova)

SDP

1 Hadžić Dževad (8.124 glasova)
2 Hodžić Amila (5.121 glasova)
3 Ilić Slađan (3.638 glasova)
4 Tokić Husein (5.119 glasova)
5 Okić Azra (1.995 glasova)
6 Gazibegović Sead (2.797 glasova)
7 Karić Alen (3.388 glasova)
8 Memić Mirela (3.037 glasova)
9 Petrović Vedrana (1.490 glasova)
10 Vujović Žarko (3.648 glasova)
11 Beganović-Šehić Dina (1.679 glasova)
12 Sejdinović Nisvet (2.796 glasova)
13 Nurkanović Kristina (2.000 glasova)
14 Kerošević Srđan (1.402 glasova)
15 Deliomerović Indir (3.114 glasova)
16 Čolo Lejla (2.340 glasova)
17 Omerdić Kenan (3.537 glasova)
18 Kišić Amela (1.803 glasova)
19 Mamić Nusret (3.327 glasova)
20 Mujić Jasmin (2.680 glasova)
21 Selimović Amra (1.696 glasova)
22 Mehmedović Fadil (1.116 glasova)
23 Delibašić Dženana (2.633 glasova)
24 Kovčić Adis (1.085 glasova)
25 Bajraktarević Avdo (1.812 glasova)
26 Bilalić Jasmina (993 glasova)
27 Mahmuzić Elvir (1.071 glasova)
28 Pejić Ana (1.364 glasova)
29 Avdić Refik (1.465 glasova)
30 Kulić Suad (1.568 glasova)
31 Ustavdić Šadić Murisa (1.549 glasova)
32 Fejzić Adnan (2.994 glasova)
33 Omerović Jasminka (1.452 glasova)
34 Mujčinović Nedžad (903 glasova)
35 Kulić Spomenko (1.760 glasova)
36 Azapagić Mersiha (1.401 glasova)
37 Halilčević Hasan (1.876 glasova)
38 Draganović Leila (2.535 glasova)
39 Fazlić Samer (1.514 glasova)
40 Hasanović Hasan (1.075 glasova)

PDA

1 Alić Senad (13.363 glasova)
2 Lugavić Jasmina (7.693 glasova)
3 Bećić Mirsad (7.483 glasova)
4 Kahrimanović Azra (7.151 glasova)
5 Dostović Rasim (7.085 glasova)
6 Suljkanović Jakub (7.044 glasova)
7 Mandžić Smajo (6.561 glasova)
8 Avdibegović Zineida (4.891 glasova)
9 Šiljegović Narcisa (4.793 glasova)
10 Salibašić Suad (4.993 glasova)
11 Hujdur Fetah (5.301 glasova)
12 Kovačević Habzija (1.828 glasova)
13 Tahirović-Softić Edisa (3.329 glasova)
14 Mehmedinović Senad (3.800 glasova)
15 Šadić Muhamed (961 glasova)
16 Omerčić Advija (1.327 glasova)
17 Omerdić Mirza (3.784 glasova)
18 Ćerimović Hasan (2.330 glasova)
19 Đedović Zlata (1.566 glasova)
20 Husić Kasim (3.444 glasova)
21 Hajdarević Ramiz (2.387 glasova)
22 Beganović Amra (1.501 glasova)
23 Suljkanović Zijad (2.276 glasova)
24 Memić Sandra (1.429 glasova)
25 Butković Samid (2.405 glasova)
26 Pekarić Mirsad (2.031 glasova)
27 Mujkanović Amra (1.451 glasova)
28 Mandalović Melvin (1.290 glasova)
29 Livadić Azra (808 glasova)
30 Sakić Almir (2.894 glasova)
31 Bektić Elvis (1.051 glasova)
32 Bošnjaković Emira (1.068 glasova)
33 Dedić Edin (1.221 glasova)
34 Husić Senia (2.774 glasova)
35 Mulaosmanović Abdulkadir (1.284 glasova)
36 Salkanović Naida (1.750 glasova)
37 Mehmedović Bakir (969 glasova)
38 Ćosić Elma (2.014 glasova)
39 Durmić Nedžad (2.023 glasova)
40 Kamberović Edin (1.668 glasova)

DF

1 Mešalić Mahir (2.246 glasova)
2 Imširović Sandra (1.012 glasova)
3 Krešić Boris (1.132 glasova)
4 Mujić Alen (893 glasova)
5 Horozić Ilma (939 glasova)
6 Jovanović Robert (590 glasova)
7 Hukić Admir (765 glasova)
8 Mešić Emina (750 glasova)
9 Zejnilović Irina (470 glasova)
10 Mušić Senahid (463 glasova)
11 Jusić Azra (670 glasova)
12 Modrić Mirnes (532 glasova)
13 Skenderović Sabina (543 glasova)
14 Alić Mehmed (463 glasova)
15 Škahić Jasmin (384 glasova)
16 Smajlović Mulavdić Sanita (400 glasova)
17 Smajlović Damir (395 glasova)
18 Halidović Amela (432 glasova)
19 Habibović Šaban (389 glasova)
20 Redžić Muamer (434 glasova)
21 Đapo Amra (613 glasova)
22 Mešanović Fahrudin (373 glasova)
23 Begović Mirsada (478 glasova)
24 Dautović Ibrahim (349 glasova)
25 Džindo Amer (211 glasova)
26 Hajdarbegović Selma (275 glasova)
27 Mujić Aziz (186 glasova)
28 Sejdinović Jasmina (241 glasova)
29 Žilić Husnija (192 glasova)
30 Delić Elvis (333 glasova)
31 Fejzić Arnela (235 glasova)
32 Delić Ahmed (310 glasova)
33 Peštalić Berina (232 glasova)
34 Aljić Edisa (382 glasova)
35 Osmić Jasmin (314 glasova)
36 Ramić Ajla (226 glasova)
37 Bujaković Asim (202 glasova)
38 Bešić Azra (277 glasova)

SBB

1 Vuković Lejla (1.786 glasova)
2 Hamzić Nedžad (1.311 glasova)
3 Rahimić Jasmin (1.070 glasova)
4 Muratović Zlatan (1.200 glasova)
5 Hadžić Zerina (1.094 glasova)
6 Hodžić Armin (971 glasova)
7 Krnjić Amela (995 glasova)
8 Salkić Almir (617 glasova)
9 Jahić Jasna (408 glasova)
10 Brigić Anel (509 glasova)
11 Jagodić Besima (324 glasova)
12 Buševac Edin (451 glasova)
13 Dugonjić Jasenka (359 glasova)
14 Moranjkić Edin (357 glasova)
15 Ramić Birnas (516 glasova)
16 Begović Jasminka (381 glasova)
17 Hadžihasanović Ermin (294 glasova)
18 Bajramović Indira (373 glasova)
19 Kametović Edis (298 glasova)
20 Mešanović Fakiza (637 glasova)
21 Saletović Elvisa (321 glasova)
22 Jukanović Mirnes (383 glasova)
23 Mujanović Alma (340 glasova)
24 Begić Nermin (511 glasova)
25 Tešić Dragan (414 glasova)
26 Huremović Fatima (329 glasova)
27 Joldić Nermina (315 glasova)
28 Bektić Edina (241 glasova)
29 Osmanović Admir (337 glasova)
30 Selman Adi (463 glasova)
31 Džafić Dženana (296 glasova)
32 Brković Vildana (324 glasova)
33 Bošnjaković Anja (274 glasova)
34 Omerčić Zijad (776 glasova)
35 Tokić Armin (280 glasova)
36 Marković Snežana (211 glasova)
37 Osmanović Jasmin (352 glasova)
38 Gegić Nermina (324 glasova)

STRANKA ZA BIH

1 Gušić Mirnes (1.675 glasova)
2 Hrustanović Admir (1.337 glasova)
3 Ibrišimović Đuzada (562 glasova)
4 Imamović Fuad (1.116 glasova)
5 Smajlović Nejra (191 glasova)
6 Jovanović Zoran (526 glasova)
7 Šarić Dragana (532 glasova)
8 Alibašić Sead (901 glasova)
9 Mehić Medina (135 glasova)
10 Nukić Dino (906 glasova)
11 Husejnović Sanela (318 glasova)
12 Bikodušić Mehmed (1.089 glasova)
13 Šuvalić Hanka (100 glasova)
14 Gavranović Sejfudin (204 glasova)
15 Pepić Emir (882 glasova)
16 Dedić Selma (464 glasova)
17 Jahić Ibrahim (223 glasova)
18 Avdić Aida (175 glasova)
19 Bećić Senad (75 glasova)
20 Lojić Nermin (130 glasova)
21 Serhatlić Nermina (87 glasova)
22 Imamović Hasan (93 glasova)
23 Zlatarević Sanela (328 glasova)
24 Zrnanović Zahid (70 glasova)
25 Mujanović Meho (496 glasova)
26 Džafić Merima (122 glasova)
27 Ćosićkić Asidin (116 glasova)
28 Kadić Henrijeta (1.108 glasova)
29 Ramić Mersad (60 glasova)
30 Kalesić Muradif (85 glasova)
31 Vasiljević Danijela (63 glasova)
32 Mešić Ćazim (159 glasova)
33 Nukić Džana (414 glasova)
34 Džihanović Mehmed (444 glasova)
35 Hasanbašić Enes (290 glasova)
36 Kabil Sevleta (91 glasova)
37 Ahmetović Muharem (74 glasova)
38 Omerović Nusreta (432 glasova)
39 Ibradžić Damir (90 glasova)
40 Šehić Edin (678 glasova)

 

Komentari

Komentara