Centralno grijanje Tuzla: Topli radijatori od 1. oktobra

Spread the love
Menprom

JP “Centralno grijanje” d.d. Tuzla obavještava korisnike da su u završnim pripremama za sezonu grijanja 2018/2019. Vrelovodni sistem je ispitan u cjelosti i sprema za početak sezone grijanja. Tehnološka proba će početi u noći  sa 30. septembra 2018. godine na 1. oktobar 2018. godine i toplina će se osjetiti u prvim objektima već 1. oktobra 2018. godine u prijepodnevnim satima.

Reha Centar

Dijelovi grada Tuzla će se zagrijavati po proceduri tehnološke probe sistema daljinskog grijanja. Bit će pokrenuta cirkulacija mrežne vode kroz magistralni vrelovod i dio vrelovodne i toplovodne mreže te toplinske podstanice. U narednih nekoliko dana vršiti će se provjera režima u toplom stanju i svi objekti u kojima su ispravne instalacija centralnog grijanja će biti testirani u toplom stanju.  U suradnji sa Upraviteljima u Gradu Tuzla instalacije centralnog grijanja u objektima kolektivnog stanovanja u tehnološkoj probi bit će definitivno ispitane i u toplom stanju.

Također obavještavju korisnike da predstavnici Centralnog grijanja Tuzla prate službene podatke o vanjskim temperaturama za Grad Tuzla u 21:00 i kada se ispune uslovi za početak sezone grijanja definisani članom 24. „Opštih uslova za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije“ za Grad Tuzla bit će proglašen i zvanični početak sezone grijanja.

Iz JP “Centralno grijanje” d.d. Tuzla podsjećaju  da je, prema Zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada TK, obaveza Upravitelja zgrada održavanje zajedničkih dijelova instalacija centralnog grijanja, te da se u slučaju potrebe za hitnom intervencijom trebate obratiti njima.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara