CCI: Formirane tri parlamentarne radne grupe za depolitizaciju javnih preduzeća

Spread the love
Menprom

Formirane su tri parlamentarne radne grupe za depolitizaciju i unapređenje rada javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini.

Reha Centar

Kako je saopćeno iz Centara civilnih inicijativa (CCI), te tri radne grupe parlamentaraca i parlamentarki na nivoima entiteta Federacija BiH i Republika Srpska, kao i na nivou Kantona Sarajevo, održale su prve sastanke na kojima je razgovarano o problemima politizacije i nedostatka transparentnosti, odgovornosti za rezultate poslovanja i kontrole rada javnih preduzeća u BiH.

Formiranje ovih grupa je inicirao CCI te je na prvim sastancima predstavio rezultate provedenog istraživanja u oblasti transparentnosti, odgovornosti, kontrole poslovanja i politizacije javnih preduzeća u BiH.

Predstavljeni su prvi jedinstveni registar javnih preduzeća u BiH, koji sadrži osnovne podatke o 551 javnom preduzeću, registar rukovodećih kadrova u javnim preduzećima u prethodnoj deceniji poslovanja, s podacima o više od 3.700 imenovanja rukovodećih kadrova, analiza kontrole poslovanja kroz razmatranje izvještaja o radu i revizije poslovanja, kao i rezultati poslovanja javnih preduzeća za koje su prikupljeni podaci iz više od 6.200 obrađenih finansijskih izvještaja.

Svi navedeni registri i podaci dostupni su javnosti te su objedinjeni i prikazani u bazi podataka na web-stranici www.ferzaposljavanje.ba.

Svi članovi i članice radnih grupa prepoznali su na navedenim sastancima problem politizacije javnih preduzeća kao jedan od prioritetnih za rješavanje, odmah, imenovanjem i zapošljavanjem stručnih i kvalifikovanih pojedinaca na odgovorne pozicije, pozivanjem na odgovornost za rezultate poslovanja uz značajniji angažman parlamenata na različitim nivoima, većom kontrolom poslovanja te povećanjem transparentnosti u radu javnih preduzeća.

Također je potcrtan značaj aktivne uloge medija istraživačkim pristupom problemu i organizacija civilnog društva u rješavanju problema.

Kako je saopćeno, radne grupe će u narednom periodu raditi na unapređenjima legislative i praksi u poslovanju javnih preduzeća.

-Javna preduzeća su u vlasništvu građanki i građana i moraju raditi u njihovom a ne stranačkom interesu. Poslovanje javnih preduzeća mora biti oslobođeno od političkog uticaja, efikasno, otvoreno za javnost i u cilju pružanja što kvalitetnijih usluga za građane i građanke – navedeno je u saopćenju. 

Komentari

Komentara