Blizu tri stotine izlagača iz 6 zemalja na 6. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO 2015

Spread the love
Rental Travel

Osnovni cilj Sajma je promocija i afirmacija domaće i privrede iz okruženja kako bi se ostvario pozitivan uticaj na privredni razvoj i stvaranje pozitivne poduzetničke klime, povećanje konkurentnosti privrednog sektora, kao i bolje međusobno povezivanje privrednih subjekata i poduzetničkih regija.

Reha Centar

Među izlagačima se ove godine našao i štand Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog katona, na kojem su se posjetioci mogli upoznati sa ativnostima koje Ministarstvo provodi u cilju kreiranja povoljnog i prepoznatljivog poduzetničkog ambijenta u Tuzlanskom kantonu.

Uvažavajući značaj Sajma za stvaranje novih i jačanje postojećih poslovnih veza, Ministarstvo je u okviru sajamske smotre podržalo učešće devet strateških partnerskih organizacija te na taj način omogučilo da se i naši partneri predstave u okviru ovog od značaja za Tuzlanski kanton društveno-poslovnog događaja.

GRAPOS EXPO 2015

Također je u organizaciji Ministarstva, a u cilju prezentacije i razmjene iskustava različitih aktera u oblasti direktnih stranih ulaganja i definisanja smjernica i preporuka za unapređenje stranih investicija na nivou Tuzlanskog kantona, organiziran Okrugli sto na temu „Stanje i perspektive stranih investicija na Tuzlanskom kantonu“. Okrugli sto je otvoren od strane Premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića, a prisutnima se ovom prilikom obratila i Ministrica razvoja i poduzetništva u Vladi Tuzlanskog kantona Mirela Đaković te predstavnik Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta Mehmed Zolj.

GRAPOS EXPO 2015

Prezentatori na okruglom stolu su bili istaknuti predstavnici domaćih i stranih institucija i projekata: Lada Buševac, šefica Ureda Međunarodne finansijske korporacije IFC u BiH; Jelica Grujić, direktorica Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH; Bojana Škrobić-Omerović, izvršna direktorica Vijeća stranih investitora u BiH; Aida Soko, šefica privatnog sektora USAID Sida GOLD Projekta; Vedran Lakić, šef službe za poduzetništvo i društvene djelatnosti Grada Tuzla te predstavnici uspješnih stranih investitora koji djeluju na području našeg Kantona: Alen Bošnjaković, direktor kompanije Pullcom BH Gradačac i Vejsil Huremović, izvršni direktor kompanije Sisecam Soda Lukavac.

Odličan odziv učešću i konstruktivna diskusija koja se razvila u nastavku okruglog stola je doprinijela definisanju konkretnih zaključaka, smjernica i preporuka za unapređenje investicione klime i stanja stranih investicija kako na našem području, tako i za unapređenje istih na različitim nivoima u BiH.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara