Blizu 6 000 litara nafte kao intervenciju radi zaštite i spašavanja ljudi

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o korištenju robnih rezervi kojom se odobrava isporuka 5800 litara dizel goriva (nafte) iz zaliha robnih rezervi, kao intervenciju radi zaštite spašavanja ljudi i materijalnih dobara u toku djelovanja prirodne nesreće od poplava i klizanja tla, a što je izvršeno u skladu sa odlukama Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Reha Centar

Prema odlukama Štaba po 400 litara nafte dodijeljeno je opštinskim štabovima civilne zaštite Tuzla, Živinice, Gračanica, Kalesija, Doboj Istok, Srebrenik, Lukavac, Gradačac, Čelić, Sapna, Banovići, Teočak, Kladanj, te Crvenom krstu/križu Tuzlanskog kantona, kao i 600 litara Ministrastvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Komentari

Komentara