Aktivnosti resornog ministarstva za kvalitetniji zrak

Rental Travel

 Da bi propisi koji regulišu zaštitu zraka bolje pratili situaciju na terenu i dali prostora za efikasnije djelovanje u okolnostima pojačanog zagađenja, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona  pokrenulo je aktivnosti na izmjeni Plana interventnih mjera.

Reha Centar

Prema riječima resornog ministra Hasana Fehratovića: „Taj plan donosi Vlada a mi smo već održali sastanke i sa predstavnicima Kantonalne uprave civilne zaštite. Izmjene se tiču smanjenja kriterija proglašenja određenih epizoda i proširit ćemo mjere koje treba primjenjivati u tom slučaju. Konkretno, do sada je trebalo da tri mjerne stanice pokažu prekomjernu količinu zagađenja zraka. Ići ćemo da budu dvije. Kada je u pitanju primjena mjera ići će se sa prihvatljivijom mjerom smanjenja saobraćaja, jer je ono što je sadašnjim mjerama predviđeno teško primjenjivo. Također ćemo vidjeti šta je sa većim ložištima i individualnih i kolektivnih objekata, koliko je to moguće umanjiti, zatim uvođenja ograničenja nastave. Dakle idemo u izmjene tog Plana što prihvatljivijim mjerama.“

Ministarsvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK također je konkretizovalo Odluku iz 2013. godine koja se odnosi na sredstva po presudi od Elektroprivrede za naknadu za zagađenje zraka iz Termoelektrane Tuzla. Riječ je o 3 miliona KM koji trebaju biti usmjereni na toplifikaciju. „Sama toplifikacija je indirektno smanjenje štetnih gasova, podsjeća resorni ministar te dodaje da je: „u posljednjih 6 mjeseci resorno ministarstvo prema Gradu Tuzli prebacilo oko 2,2 miliona KM u svrhu toplifikacije dijelova Tuzle, odnosno MZ Bukinje, Šićki Brod i Kula.“

Kad je riječ o uzrocima, zagađenje se, prema riječima pomoćnika ministra za zaštitu okolice i prirode Gorana Mišića, „mora sagledati u širem kontekstu, kao odraz našeg ukupnog stanja ekonomije i standarda.“ „Vozimo vozila koja su u prosjeku stara 17-18 godina, uglavnom su na ovom području individualna ložišta na ugalj, a građani nisu, na žalost, u mogućnosti da nabave bolje kotlove poput onih na pelet. Međutim, napravljeni su iskoraci kada su u pitanju industrijska postrojenja, posebno po pitanju prašine. Neusporedivo je bolja situacija, kaže Mišić, nego prije rata jer su postavljeni filteri za prašinu.

Odjeljenje za informisanje

Komentari

Komentara