5. ciklus seminara FINconsulta u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH

Rental Travel

U skladu sa Godišnjim planom KPE za 2015. godinu edukativno-konsultantska kuća FINconsult će održati 5. ciklus seminara u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH od 14 – 22. decembra 2015. godine u pet bh. gradova: Tuzla, Gračanica, Tešanj, Brčko i Sarajevo.

Reha Centar

NAZIV SEMINARA:

PRIPREMNE RADNJE GODIŠNJEG OBRAČUNA ZA 2015., UPRAVLJANJE GOTOVIM NOVCEM-PROPISI I PRAKSA, PRIMJENA NOVOG ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, RADNO-PRAVNI ODNOSI I NOVI POREZNI I DRUGI PROPISI
Cilj seminara: Obnavljanje, proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina za provođenje pripremnih radnji godišnjeg obračuna u 2015., upravljanje gotovim novcem-propisi i praksa, te upoznavanje sa novim Zakonom o privrednim društvima i njegovoj praktičnoj primjeni, radnopravnim odnosima po novom Zakonu o radu i novom Kolektivnom ugovoru, kao i upoznavanje sa novim poreznim i drugim relevantnim propisima od značaja za rad finansijsko-računovodstvene profesije u BiH.
Mjesta održavanja:

Tuzla, 14.12.(ponedjeljak), Dramar centar –Kongresna sala
Gračanica, 15.12.(utorak), zgrada Medresa- Konferencijska sala
Jelah-Tešanj, 16.12.(srijeda), hotel “AA” Jelah
Brčko, 18.12. (petak), hotel “Jelena”
Sarajevo, 22.12. (utorak), hotel „Grand“

Početak seminara u 10 sati (prijem knjižica i podjela materijala od 9 sati).
Program seminara
1. Pripremne radnje za godišnji obračun – predbilansne radnje i inventarisanje za 2015.
– Inventarisanje – godišnji popis imovine i obaveza sa 31.12.2015.- specifičnosti i problemi u praksi
– Predbilansne radnje i zaključna knjiženja – praktična iskustva
– Primjena MRS/MSFI kod vrednovanja imovine na dan 31.12.2015.-propusti u praksi
– Kakvi su porezni efekti popisa i vrednovanja imovine na dan 31.12.2015.

2. Upravljanje gotovim novcem – propisi i praksa i aktuelna uputstva o primjeni Zakona o unutrašnjem platnom prometu

– Praktična primjena Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem
– Specifičnosti primjene Uredbe kod različitih djelatnosti i oblika organizovanja poslovnih subjekata (privredna društva, finansijske organizacije, obrtnici, udruženja,)
– Knjigovodstveno-računovodstveni aspekt primjene nove Uredbe
– Praktična iskustva, nejasnoće i nedoumice u primjeni Uredbe
– Upravljanje gotovim novcem u kontekstu novih propisa
– Uputstvo o otvaranju i zatvaranju računa kod ovlaštenih organizacija za obavljanje poslova platnog prometa
– Uputstvo o načinu i postupku izvršenja naloga za prinudnu naplatu preko računa kod ovlaštenih organizacija
– Uputstvo o načinu vođenja i sadržaju evidencija računa poslovnih subjekata kod ovlaštenih organizacija
– Praktična iskustva, nejasnoće i nedoumice u primjeni Zakona o unutrašnjem platnom prometu

Predavač: Doc.dr.sc. Ismet Kalić
3. Primjena novog Zakona o privrednim društvima

– Ključne novine koje donosi Zakon o privrednim društvima
– Osnivanje i registracija privrednih društava
– Registrovani kapital i promjene osnovnog kapitala
– Povezana društva i registar društava
– Novine koje donosi Zakon kod d.o.o.
– Novine koje donosi Zakon kod d.d.
– Upravljanje privrednim društvom po novom Zakonu
– Dozvoljene statusne promjene privrednog društva
– Uslovi pod kojima prestaje poslovati privredno društvo
– Reperkusije praktične primjene novog Zakona o privrednim društvima
4. Radno-pravni odnosi po novom Zakonu o radu

– Radno-pravni odnosi po novom Zakonu o radu
– Prava i obaveze zaposlenika po novom Zakonu i Kolektivnom ugovoru
– Menadžerski ugovori i radno-pravni status direktora
– Obavezne evidencije o zaposlenicima
– Radno-pravni odnosi po novom Kolektivnom ugovoru
– Urneci ugovora o radu i pravilnika o radu po novom Zakonu o radu
– Urneci ostalih akata po novom Zakonu o radu

Predavač: Dr.sc. Nermina Babajić, dipl.pravnik
5. Novi porezni zakoni i drugi relevantni propisi

– Novi zakon o izmjenama i dopunama zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode
– Novi Zakon o izmjenama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa
– Prijedlog novog Zakona o porezu na dobit
– Ključne novine koje donosi prijedlog novog zakona o porezu na dobit
– Nacrt novog Zakona o PIO/MIO
– Šta je novo u prijedlogu nacrta Zakona o PIO/MIO
– Novi Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige
– Izmjena Zakona o doprinosima
– Drugi novi relevantni propisi
– Pripremne radnje za osiguranje podataka poreznih prijava, poreza na dohodak i poreza na dobit za 2015 godinu

Predavač: Mr.sc. Fikret Hasanović, Porezna uprava FBiH
6. Novi porezni zakoni i drugi relevantni propisi u Brčko distriktu BiH i Pripreme godišnjeg obračuna za 2015. (seminar u Brčkom)

Amandmani na prijedloge novih zakona u Brčko distriktu BiH
– Novi Zakon o računovodstvu i reviziji u Brčko distriktu BiH
– Novi Zakon o deviznom poslovanju u Brčko distriktu BiH
– Novi Zakon o platnim transakcijama u Brčko distriktu BiH
– Novi Zakon o fiskalnim sistemima u Brčko distriktu BiH

Pripreme godišnjeg obračuna za 2015 godinu u Brčko distriktu BiH

Predavač: Slavica Vujić, Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH
7. Aktuelna pitanja finansijsko-računovodstvene profesije u BiH

– Produženje licence za 2016 godinu
– Potvrda o samoedukaciji
– Ostale aktuelnosti profesije

8. Pitanja , odgovori i diskusija
Materijal (uključen u cijenu seminara)
1. Priručnik: „Pripremne radnje godišnjeg obračuna za 2015., upravljanje gotovim novcem-propisi i praksa, primjena novog zakona o privrednim društvima, radno-pravni odnosi i novi porezni i drugi propisi”
2. Pribor za pisanje

Naknada (sa uključenim PDV-om)
• 90 KM za učesnike koji su bili na prethodnom seminaru u organizaciji “FINconsult-a” (oktobar 2015.) i pretplatnike časopisa “Poslovni konsultant”, sa materijalom
• 110 KM za učesnike sa materijalom
• 80 KM za učesnike bez materijala

Uplata naknade:
• Intesa Sanpaolo banka BH, račun broj: 1544002000541593
• ProCredit bank BH, račun broj: 1941160349501128
• Sberbank BH, račun broj: 1404011120021829
• ili u gotovini pred početak seminara

NAPOMENA: Ovlaštenim revizorima, certificiranim računovođama i certificiranim računovodstvenim tehničarima će u evidencijske knjižice biti upisano 7 bodova kontinuirane profesionalne edukacije.

Fotografija od FINconsult.
aktuelno.ba

Komentari

Komentara

Posted In: