11. juli 2015. godine Dan žalosti u FBiH

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Zaključak u kojem stoji da se u skladu sa Odlukom Vlade FBiH o proglašenju 11. jula 2015. godine Danom žalosti u FBiH, obavezuju svi organi i institucije na području Tuzlanskog kantona da na taj dan, na svojim zgradama obavezno istaknu zastave na pola koplja, odnosno jarbola.

Reha Centar

Zaključkom se obavezuju medijske kuće na području Tuzlanskog kantona, kao i organizatori kulturno-umjetničkih i sportskih manifestacija na području Tuzlanskog kantona, da prilagode svoje programske sadržaje Danu žalosti.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara