100.000 KM za podršku mladima

Vlada je danas donijela Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima“, za što je ove godine planirano ukupno 100.000,00 KM. Od ovog iznosa za tekuće transfere pojedincima planirano je 80.000,00 KM, a za kapitalne transfere pojedincima 20.000,00 KM.

Tekući transferi mogu se dodjeljivati fizičkim licima u dobi između 18 i 35 godina sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona i to za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih. Kapitalni transferi mogu se dodjeljivati fizičkim licima u dobi između 15 i 30 godina za nabavku računarske i druge opreme koja će doprinijeti boljim rezultatima i uspjesima mladih ljudi u oblasti obrazovanja, nauke, umjetnosti, kulture i sporta na području Tuzlanskog kantona.

Pod „opremom“ u ovom smislu se podrazumijeva oprema vrijednosti veće od 1.000,00 KM i životnog vijeka dužeg od dvije godine. Sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih dodjeljivat će se u traženom iznosu, a maksimalan iznos ne može biti veći od 3.000,00 KM. Sredstva za nabavku opreme dodjeljivat će se također u traženom iznosu, a maksimalan iznos ne može biti veći od 2.000,00 KM. Odabir korisnika vršit će Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona putem Javnog poziva koji će biti objavljen u dnevnom listu koji je izabran u postupku javnih nabavki za vršenje usluga oglašavanja u dnevnim novinama i web stranicama Ministarstva i Vlade Tuzlanskog kantona.

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara