Konkurs za prijem nastavnika u osnovnim i srednjim školama još nije okončan

Vlada je prihvatila Informaciju o provedenom konkursu za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. U informaciji stoji da su konkursom otvorene 1.739 pozicije, za što je potraživano 1.848 izvršioca. Od ukupnog broja izvršilaca 485 izvršilaca (26,2%) bit će primljeno na punu normu, dok će 1.363 izvršilaca zasnovati radni odnos na nepunu normu (73,7%).

Za 250 izvršilaca (13,5%) riječ je o radnom odnosu na neodređeno vrijeme, što je znatno više u odnosu na ranije godine. Konkurs je raspisan i za prijem tri pripravnika. Od 250 izvršilaca za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, 144 je zasnovalo radni odnos na puno, a 106 na nepuno radno vrijeme. Treba napomenuti da raspisani Konkurs za prijem nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama zaključno sa 5.11.2014.godine nije okončan, odnosno nije riješeno 15 od ukupno 1.739 pozicija. Razlog što u pojedinim školama na pojedinim pozicijama nije izvršen prijem zaposlenika po raspisanom Konkursu jeste manjkavost Pravilnika u dijelu koji definiše pozivanje lica sa utvrđene rang liste i pismeno izjašnjavanje kandidata o prihvatanju ili neprihvatanju pozicije.

Ove odredbe dovele su do toga da okončavanje pojedinih pozicija nije bilo istovremeno u svim školama, pa se dešavalo da određeni kandidat zasnuje radni odnos po konkursu u jednoj školi, a nakon izvjesnog vremena, zatraži sporazumni prekid radnog odnosa, kako bi po konkursu zasnovao radni odnos u drugoj, najčešće bližoj, i za kandidate povoljnijoj školi.

Do 5.11.2014. godine 44 osobe, koje su ranije zasnovale radni odnos u školi po raspisanom konkursu na određeno vrijeme, zatražili su sporazumni prekid radnog odnosa, a 6 osoba koje su prethodno, po konkursu, zasnovale radni odnos na neodređeno vrijeme isto su to učinile kako bi zasnovale radni odnos u drugoj školi. Konkurs za prijem nastavnika i stručnih saradnika nije okončan ni za pozicije za koje se nije javio stručni kandidat. Po raspisanom oglasu, od ukupno 158 izvršilaca, 78 osoba su iz reda boračke populacije ili članovi njihovih porodica.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara