Svijest potrošača o vlastitim pravima još uvijek na niskom nivou

Spread the love
Menprom

Svjetski dan potrošača obilježava se od 15.marta 1983.g. Za razliku od razvijenih zemalja EU,  gdje je zaštita prava potrošača na vrlo visokom nivou, prava potrošača u TK i u Bosni i Hercegovini generalno su, nažalost,  vrlo mala.

Reha Centar

Prava potrošača su zagarantovana „Zakonom o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini“ ali je svijest potrošača o vlastitim pravima koja proizilaze iz ovog Zakona, još uvijek na niskom nivou. Ministarstvo trgovine,turizma i saobraćaja je u proteklom periodu organiziralo više okruglih stolova na tu temu: „Sklapanje „uličnih ugovora“, zamke i zloupotrebe prava potrošača“, „Obmanjujuće marketinške kampanje telekom operatera“, “„Uvoz i prodaja rabljenih automobila – neovlaštena trgovina i zloupotrebe“ itd.

Na području Tuzlanskog katona djeluje UG „ Klub potrošača“ Tuzla  koje vrijedno radi na edukaciji i informisanju potrošača o njihovim pravima sa kojim Ministarstvo ima vrlo dobru saradnju. Bili smo im podrška u realizaciji nekoliko uspješnih projekata kao što je Simpozij „Zaštita potrošača–praksa EU“, štampanje mini priručnih izdanja Zakona o zaštiti potrošača u BiH itd.

Ministarstvo  stoji na raspolaganju svim građanima u svim slučajevima kada smatraju da su njihova prava potrošača povrijeđena. Na taj način ćemo zajedno doprinijeti podizanju nivoa zaštite potrošača na našem Kantonu.

Odjeljenje za informisanje Vlade TK

aktuelno.ba

                         

                                                                 

                                                                 

 

 

Komentari

Komentara