Nedodjeljivanje koncesije je posljedica, a ne uzrok lošeg poslovanja Tuzlakvarca

Spread the love
Menprom

„Kada Tuzlakvarc, deblokira svoje bankovne račune i izmiri svoja prethodna dugovanja ili potpiše reprograme tih dugovanja, Vlada Tuzlanskog kantona će mu dodijeliti koncesiju za eksploataciju kvarcnog pijeska“ istakao je danas premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić, a povodom štrajka glađu u koji su stupili radnici ove kompanije.

Reha Centar

Ovom prilikom istaknuta je žal što radnici ispaštaju i snose posljedice neodgovornog ponašanja vlasnika i direktora ove privatne kompanije, koja je po više osnova državi dužna oko 420.000 KM kao i više od 100.000 KM obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada iz perioda 2007-2010. godina.

„Vlada je više puta pokazivala dobru volju i nudila Tuzlakvarcu da potpiše reprograme dugovanja, ali ova kompanija se, nažalost, na takve ponude ili oglušivala ili ih i nakon potpisivanja nije poštivala. Uzimajući u obzir činjenicu da su kompaniji Tuzlakvarc blokirani svi bankovni računi, upitno je na koji bi način ova kompanija ubuduće poslovala, čak i ukoliko bi im se dodijelila koncesija“ ističe premijer Gutić, pojašnjavajući da bi dodjela koncesije za eksploataciju prirodnog dobra finansijski blokiranoj kompaniji, protiv koje se, zbog nelegalne eksploatacije, vode i krivični postupci bio primjer lošeg upravljanja i nedomaćinskog odnosa prema javnom dobru.

Obzirom da su radnici danas ukazali na mogućnost da neka druga kompanija za Tuzlakvarc da bankovnu garanciju, premijer je istakao da je bankovna garancija samo jedan od uslova za dodjelu koncesije, ali da je i ta činjenica sporna, jer su direktor i vlasnik Tuzlakvarca do sada više puta pokazali sklonost ka zaobilaženju zakonskih odredbi kada je u pitanju finansijsko poslovanje privrednih subjekata. „Upravo je „blokada računa“ jedan od mehanizama i načina da se spriječe finansijske zloupotrebe, i taj mehanizam se primjenjuje svugdje u svijetu da se spriječe dalje malverzacije, a očekivati da se na to ne obaziremo je, blago rečeno, neozbiljno“ rekao je premijer Gutić.

Ovom prilikom također je istaknuto da Vlada svojim aktivnostima želi spriječiti dalje zloupotrebe i finansijske malverzacije kompanije Tuzlakvarc, te je privoliti da svoje poslovanje vrati u zakonske okvire, kako to čine i druge tri kompanije koje se legalno bave eksploatacijom kvarcnog pijeska na području Tuzlanskog kantona.

„Žao mi je što su vlasnici i direktor kompanije Tuzlakvarc na ovaj način zloupotrijebili radnike, istaknuvši njih da se bore za poslovanje privatne kompanije, dok tu borbu vlasnik i direktor posmatraju sa strane“ zaključio je premijer Gutić.

Odjeljenje za informisanje

Komentari

Komentara