Mladi ljekari moraju biti obaveza i poosn ovog društva, a ne povod političkim previranjima

Spread the love
Rental Travel

Sve bi to bilo opravdano, da se nisu počeli sukobljavati oni, koji bi kao htjeli zaposliti i oni, koji kao neće da prime mlade kadrove ( ili im ne trebaju ), pa se sve pretvorilo u političko previranje ko drži koju instituciju, odnosno gdje sjede čiji kadrovi kao pogodno tlo za realizaciju.

Reha Centar

Kao i sve druge pojave u prirodi tako i ova ima dvije strane priče. Jedna je ona koju zastupaju nosioci određenih političkih funkcija iz ranijeg perioda, gdje su osmišljene strategije i planirani projekti za realizaciju, ali se zbog  promjena u parlamentarnim većinama stvorilo pogodno tlo, da novi predstavnici vlasti na Tuzlanskom kantonu pokupe plodove nečijeg ranijeg djelovanja i time se predstave kao dobronamjernici ovog društva. Druga je da određene zdravstvene ustanove, koje se finasiraju iz ZZO,  za sada ne učestvuju u ovome

Proteklih dana javnost Tuzlanskog kantona bila je svjedokom mnogobrojnih medijskih nastupa i saopćenja pojedinih predstavnika javnih institucija, kako se želi pomoći mladim ljekarima da zasnuju prvi radni projektu i time direktno odbacuju saradnju sa resornim Ministarstvom i ZZO, što je proizvelo oprečne stavove za buduće uzajamno djelovnje.

Sumirajući kompletnu situaciju može se zaključiti, da su institucije Tuzlanskog kantona još uvijek daleko odmaknute od svoje osnovne obaveze, a to je stavljanje svih svojih kapaciteta građanima ovog kantona i šire. U konkretnom slučaju umjesto da se svi bore za svakog mladog ljekara, koji treba da bude ponos ovog društva, jer se edukovao u tolikoj mjeri da može pomoći i drugima, mi svjedočimo političkim previranjima između „ovih i onih“, a sve preko mladih osoba ovog kantona, koji su vjerovatno zbunjeni i nisu svjesni dešavanja oko njih, a sve u cilju dobijanja političke pažnje i naklonosti birača TK.

S tim u vezi Klub poslanika BPS-Sefer Halilović u Skupštini Tuzlanskog kantona, pokrenut će inicijtivu na narednoj Sjednici Skupštine TK, u kojoj će tražiti sveobuhvatnu informaciju o „Planu upošljavanja mladih ljekara za 2016 godinu i realizaciju istog, kao i učešću svih javnih zdravstvenih ustanova TK u ovome projektu“. Namjera nam je da ovakvim postupkom otklonimo sve nejasnoće i doprinesemo da svi sadašnji, a i budući mladi ljekari, imaju mjesto u ovome društvu, a ne da traže svoju priliku širom Evrope  i svijeta.

ODJEL ZA INFORMISANJE BPS TK

 

Komentari

Komentara