Edukacija budućih novinara iz Bosne i Hercegovine, u fokusu OSCEove radionice

Spread the love
Rental Travel

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa nevladinom organizacijom Inkubator društvenih inovacija „Munja“ iz Sarajeva, organizovala je trodnevnu radionicu za studente novinarstva sa univerziteta iz Sarajeva, Banjaluke i Mostara.

Reha Centar

Cilj radionice bio je upoznati studente sa radom Misije, s posebnim fokusom na slobodu medija, prevenciju nasilnog ekstremizma i incidenata motivisanih mržnjom i predrasudama.

„Veoma je važno educirati buduće studente o etičkim i profesionalnim standardima u medijskom izvještavanju, budući da novinari imaju ogromnu odgovornost u pružanju doprinosa miru i stabilnosti u Bosni i Hercegovini“, istakla je Željka Šulc, glasnogovornica Misije OSCE-a u BiH.

OSCE I NOVINARI

Jan Zlatan Kulenović iz Inkubatora društvenih inovacija „Munja“ naglasio je da je 63% mladih nezaposleno, od čega samo 7% njih su aktivni članovi društva. „Važno je nadahnuti mlade i informisati ih o njihovoj poziciji, ali i o mogućnostima koje su im na raspolaganju. Zbog toga smo i inicirali internet platformu ‘munja.ba’ i otvorili vrata saradnji s mladim novinarima. Uloga mladih novinara i aktivnih studenata može biti vrlo korisna u procesu motivisanja i angažovanja mladih.“

Studenti su također  prisustvovali prijemu povodom generalnog sastanka Evropske federacije novinara, gdje su razgovarali o izazovima novinarske profesije, kao i tematskoj sjednici Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH posvećenoj slobodi izražavanja i slobodi medija.

OSCE I NOVINARI

„Radionica je obuhvatila nekoliko perspektiva OSCE-a i ‘Munje'“, izjavila je Amela Pokvić, studentica Univeriteta u Sarajevu. „Zahvaljujući OSCE-u, naučila sam mnogo od govornika u Parlamentu o izazovima koji čekaju nas, buduće novinare. Drago mi je što sam mogla čuti više o radu OSCE-a u oblasti slobode medija od predstavnice OSCE-a za slobodu medija Dunje Mijatović lično.“

„Radionica je bila prilika da se upoznamo sa mnogo uglednih osoba iz svijeta novinarstva“, istakao je Frano Krišto, student iz Mostara. „Korisne rasprave koje smo vodili s novinarima iz čitave Evrope i sa stručnjacima iz OSCE-a značit će mnogo za naše buduće obrazovanje“.

aktuelmno.ba

 

Komentari

Komentara

Posted In: