Organizacija Ratnih vojnih invalida Tuzla nastavlja pravnu borbu za svoju imovinu vrijednu preko 500 000 maraka
Permalink

Organizacija Ratnih vojnih invalida Tuzla nastavlja pravnu borbu za svoju imovinu vrijednu preko 500 000 maraka

Na osnovu Rješenja Općinskog vijeća Tuzla broj: 01/07-31-3346/01-I od 30.05.2002.g. uknjiženo je pravo korištenja radi izgradnje benzinske pumpe u korist Organizacije ratnih vojnih invalida Tuzla sa 1/1 dijela, na nekretnini označenoj po novom premjeru kao k.č. broj: 1581/1,…

Continue Reading →

Vlada TK izrazila zabrinutost odlukama donesenim na sjednici Skupštine GIKIL-a
Permalink

Vlada TK izrazila zabrinutost odlukama donesenim na sjednici Skupštine GIKIL-a

Jučerašnjim zaključkom Vlada je izrazila zabrinutost u vezi sa sjednicom Skupštine privrednog društva GIKIL d.o.o. Lukavac odlukama koje su donesene na toj Skupštini, obzirom da na osnovu pribavljane relevantne dokumentacije i neposredno prikupljenih informacija proizlazi njihova upitnost sa…

Continue Reading →

Centar za ekologiju i energiju Tuzla: Šta se dešava sa Sprečom!?
Permalink

Centar za ekologiju i energiju Tuzla: Šta se dešava sa Sprečom!?

U proteklih par dana došlo je do više incidentnih situacija ispuštanja zagađujućih materija u rijeku Spreču, nizvodno od Lukavca. Naime, lokalno stanovništvo je nekoliko puta prijavilo zagađenje nakon što je na području Gračanice rijeka Spreča izbacila manje količine…

Continue Reading →

Pomoć studentima iz Palestine
Permalink

Pomoć studentima iz Palestine

Na jučer održanoj sjednici Vlade TK  data je saglasnost za upis četiri studenta iz Palestine na Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/2020. godini. Ovi studenti su oslobođeni troškova školarine i troškova participacije, a smještaj i ishrana…

Continue Reading →

Tuzlanski kanton lider u provedbi strateških aktivnosti
Permalink

Tuzlanski kanton lider u provedbi strateških aktivnosti

Vlada je prihvatila Izvještaj o razvoju sa pregledom implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.- 2020. godina za 2018. godinu. Izvještaj je dokument kojim se sagledavaju rezultati u ostvarivanju razvojnih ciljeva i implementaciji strateških dokumenata, sa ciljem je da…

Continue Reading →

Otvoreno prvenstvo u karateu Tuzla 2019
Permalink

Otvoreno prvenstvo u karateu Tuzla 2019

U organizaciji karate klub „SLOBODA“ u nedelju 13.10.2019 god.  od  10 sati u SKPC Mejdan, velika sala  održava    se takmičenje „Otvoreno prvenstvo u karateu Tuzla 2019“ za djecu, kadete i juniore a u okviru obilježavanja 100 godina postojanja RSD-a, …

Continue Reading →

Grad Tuzla počinje sa kompostiranjem organskog otpada
Permalink

Grad Tuzla počinje sa kompostiranjem organskog otpada

Uz podršku Grada Tuzla, JKP Komunalac na deponiji Desetine održao ceremoniju zvaničnog otvaranja prve centralne kompostane na ovom području, na kojoj su prisustvovali predstavnici radne grupe za monitoring Plana upravljanja otpadom za Grad Tuzla, Ministarstva prostornog uređenja i…

Continue Reading →

Više od 125.000 KM za projekte održivog povratka
Permalink

Više od 125.000 KM za projekte održivog povratka

S ciljem realizacije Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu „Podrška povratku prognanih osoba“ Vlada je danas dala saglasnosti na odobravanje sredstava Gradu Tuzla i općinama Sapna, Bratunac, Lopare,…

Continue Reading →

U proteklih 10 godina Tuzlanski kanton bilježi negativan priraštaj
Permalink

U proteklih 10 godina Tuzlanski kanton bilježi negativan priraštaj

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Analizu zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2018. godini. Kako se u Analizi navodi kretanje vitalnih demografskih parametara u periodu od 2008. do 2018. godine pokazuje negativne trendove. Analizirajući…

Continue Reading →

Istaknuti članovi SDA iz Tuzle dobili podršku za centralne organe SDA
Permalink

Istaknuti članovi SDA iz Tuzle dobili podršku za centralne organe SDA

U Predsjedništvo SDA, a na prijedlog Predsjednika SDA BiH Bakira Izetbegovića, izabran je Emir Hadžihafizbegović iz Tuzle. U Glavni odbor SDA BiH na Sedmom kongresu izabrani su Zumra Begić i Admir Andelija. Na sjednici Glavnog odbora SDA koja…

Continue Reading →