Vlada TK: Uvezivanje radnog staža

Vlada je jučer usvojila Informaciju Radne grupe Vlade Tuzlanskog kantona o broju radnika i visini obračunatih, a neuplaćenih obaveza za neuvezani radni staž, za zdravstvo i za nezaposlene u privrednim društvima koja su u većinskom vlasništvu ili su bila u većinskom vlasništvu Tuzlanskog kantona nad kojima se vodi ili je završen stečajni postupak, a kojima su odobrena finansijska sredstva za uvezivanje radnog staža (PIO/MIO) od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2018. godinu.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Ministarstvo privrede su zaduženi da, u skladu sa Informacijom, svako u okviru svoje nadležnosti, najkasnije do 07.12.2018. godine izrade i Vladi Tuzlanskog kantona dostave prijedlog Programa za sanaciju i restruktuiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BiH. Također, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona su zaduženi da, najkasnije do 14.12.2018. godine izrade i Vladi Tuzlanskog kantona dostave prijedlog Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzaća ostali ili ostaju bez posla.

Prema informaciji Ministarstva privrede Federalna vlada je ove godine odobrila ukupno 424.142,16 KM za podmirenje obaveza prema fondu PIO/MIO za preduzeća sa Tuzlanskog kantona. Ovim su ispunjeni uslovi za penzionisanje ukupno 62 radnika i to, 34 uposlenika „TTU“ Tuzla, 12 uposlenika „Fortuna“ Gračanica, 11 uposlenika „Remontmontaža“ Tuzla, 7 uposlenika „IRM Company“ d.o.o. Tuzla i pet uposlenika „Rudar invest“ d.o.o. Banovići. Sredstva za uvezivanje radnog staža za navedena privredna društva za zdravstveno osiguranje i nezaposlenost iznose 155.900,88 KM, te je Radna grupa predložila  Vladi Tuzlanskog kantona da sredstva potrebna za uvezivanje radnog staža isplati iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije koja su deponovana kod Razvojne banke Federacije BiH (sredstava na ESCROW računu).

aktuelno.ba

Komentari

Komentara