Sindikati i Vlada TK će Dokument Okvirnog Budžet raditi zajedno

Vlada Tuzlanskog kantona je, na održanoj vanrednoj sjednici, donijela Odluku kojom van snage stavlja Odluku o usvajanju Dokumenta okvirnog Budžeta Tuzlanskog kantona za period 2015-2017. godina od 2.12.2014. godine.

Također je zaključeno da se traži od Saveza samostalnih sidikata Tuzlanskog kantona da u razgovore sa predstavnicima Vlade Tuzlanskog kantona za izradu prijedloga Dokumenta okvirnog Budžeta TK za period 2015-2017. godina uključe i predstavnika Sindikata policije a Vlada Tuzlanskog kantona će, s tim u vezi, dodati još jednog svog predstavnika.

Odjeljenje za informisanje

aktuelno.ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentari

Komentara