Javni poziv za projekte civilnog društva 2018

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava vijeća mladih i druge nevladine organizacije na području Tuzlanskog kantona da je Ambasada Francuske u BiH objavila Javni poziv za projekte civilnog društva 2018 čiji su prioriteti slijedeći:

 

  • Podrška dobrom upravljanju i vladavini prava
  • Podrška stručnom usavršavanju mladih, posebno u ruralnom području, i podrška poduzetništvu
  • Jačanje građanskog angažmana i valorizacija stručnosti stečene putem volontiranja (posebno u perspektivi održavanja EYOF-a 2019.)
  • Podrška održivom razvoju

Posebno su dobrodošli projekti koji uključuju više prioriteta, ali to nije uslov. Projekti koji uključuju saradnju sa jednim ili više gradova, opština ili drugih lokalnih zajednica također su poželjni. Projekti trebaju posebnu pažnju posvetiti pitanjima jednakosti spolova.

Rok za prijave je 23. maj 2018. godine, a više informacija može se dobiti na web stranici Ambasade Francuske u BiH https://ba.ambafrance.org/Javni-poziv-za-projekte-civilnog-drustva-2018

aktuelno.ba / VladaTK

Komentari

Komentara