Saopštenje Grada Tuzla

Spread the love
Menprom

Na temelju podataka dobivenih sa Sistema za praćenje kvaliteta zraka na području grada Tuzla za 22. i 23.01.2017. godine, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoline TK proglasilo je EPIZODU PRIPRAVNOSTI na području grada Tuzla.

Reha Centar

U vezi s tim Služba civilne zaštite Grada Tuzla izdala je JP Elektroprivreda BiH-podružnica Termoelektrana Tuzla, nalog o neophodnosti primjene Plana djelovanja Termoelektrane Tuzla u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka na području TK, što podrazumijeva prelazak na korištenje uglja sa nižim specifičnim sadržajem sumpora i pepela i to na blokovima 3, 4, i 5. U kontaktima sa odgovornim osobama u TE Tuzla obaviješteni smo da će Termoelektrana Tuzla, odmah postupiti po Planu djelovanja Termoelektrane.

Apelujemo na smanjenje korištenja motornih vozila, te korištenje sredstava javnog prevoza. Upozoravamo da je kažnjivo svako spaljivanje otpada i pozivamo, u slučaju da postoje sumnje da se vrše takve radnje, da se prekršioci prijave nadležnim inspekcijama. Pozivamo vlasnike svih poslovnih objekata koji nisu na sistemu daljinskog grijanja, da preduzmu sve potrebne tehnički izvodljive mjere, kako bi smanjili štetne emisije u zrak. Zahtijevamo od vlasnika takvih objekata, da se što prije priključe na sistem daljinskog grijanja, gdje god za to postoje tehnički uvjeti.

Zbog evidentne zagađenosti zraka građanima se ne preporučuje duži boravak na otvorenom. Ukoliko je kretanje napolju neophodno, preporučuje se disanje na nos te korištenje zaštite u vidu šala ili marame za prekrivanje usta i nosa. Ove preporuke se odnose na sve građane, a posebno na rizične grupe stanovništva, kao što su trudnice, starije osobe, osobe s hroničnim bolestima respiratornih organa (kao što su astma i bronhitis) te oboljenima srca, kao i djeci.

O ostalim mjerama Služba civilne zaštite Grada Tuzla će naknadno obavijestiti građane i pravne subjekte.

Gradska uprava Tuzla

aktuelno.ba

Komentari

Komentara