Potpisani ugovori o dodjeli sredstava iz oblasti zaštite okolice

Rental Travel

U Ministarstvu prostornog uređenja danas su potpisani ugovori o dodjeli sredstava sa javnim preduzećima koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realiziraju projekte na području Tuzlanskog kantona. Riječ je o preduzećima koja su kandidovala projekte iz oblasti zaštite okolice.

Reha Centar

Za saniranje deponije Cerik u cilju zaštite životne sredine i smanjenja štetnih uticaja na okolinu odobreno je JKP Čistoća iz Čelića 21.487,70 KM, JKP Komemorativni centar d.o.o. Tuzla za poboljšanje uslova za odvoz patološkog otpada namijenjeno je 24.793,50 KM, JP Komunalno d.o.o. Banovići za saniranje divljih deponija i smanjivanje nastajanja otpada 26.446,40 KM dok je JP za komunalne poslove Komus d.o.o. Gračanica za integralno upravljanje otpadom na području općine Gračanica – Faza III odobreno 24.793,50 KM.

zaštita okoliša

Za provođenje nultog stanja okoliša prije izgradnje sanitarne deponije krutog komunalnog otpada u Živinicama odobreno je 14.999,40 KM JP Eko – Sep d.o.o. Živinice, JP Rad d.o.o. Lukavac  za sanaciju i izmještanje dijela pristupnog puta deponiji Potočari u dužini 1.500 m namijenjeno je 24.793,50 KM, JP 9. septembar d.o.o. Srebrenik za nabavku mašine za rad na deponiji i zbrinjavanju komunalnog otpada 28.099,30 KM a JKP Komunalno d.d. Živinice za uklanjanje divljih deponija na području općine Živinice dobit će 16.507,80 KM.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara