Rastući trend ostvarenih prihoda ZZO TK

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. Godinu i uputila ga u skupštinsku proceduru. Prema Izvještaju, na zdravstveno osiguranje kod Zavoda u ‘17. godini bilo je  prijavljeno 427.193 osiguranih osoba od čega su 270.562 osiguranici odnosno 63% a 156.631 članovi porodica odnosno 37%. Obaveznim zdravstvenim osiguranjem obuhvaćeno je 96% stanovništva Kantona. Ukupni prihodi i primici za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 232.333.696 KM što je za 5.870.490 KM ili 2,6% više od planiranih, a za 6% više u odnosu na 2016. godinu. Ukupna dugovanja obveznika obračuna i uplate doprinosa JP Elektroprivreda ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla, po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, na dan

31.12.2017. godine iznose 4.827.817 KM, od čega se na obaveze prema Zavodu odnosi 1.592.524 KM, a na obaveze prema Federalnom Zavodu iznos od 3.235.293 KM. U izvještajnom periodu Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla izvršili su uplatu u ukupnom iznosu 10.004.955 KM.  U toku prethodnih godina potrošnja lijekova na području TK iznosila je preko 100.000 KM dnevno, što prelazi nivo sredstava koja Zavod može obezbijediti za ove namjene u okviru Finansijskog plana (potrošnja lijekova u prosjeku iznosi 19-20% na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, dok je evropski standard u prosjeku 12%-15%).

aktuelno.ba / Odjeljenje za informisanje Vlade TK

 

Komentari

Komentara