Stranka za BiH izlazi na oktobarske izbore 2014. kao potpuno reformisana stranka

Menprom

Stranka za BiH izlazi na oktobarske izbore 2014. kao potpuno reformisana stranka sa jasnim političkim, ekonomskim i socijalnim ciljevima za izborni period 2014. – 2019. godine.

Reha Centar

Stranka za BiH je kako i sam naziv govori osnovana radi očuvanja, učvršćivanja i daljeg jačanja suvereniteta, političke nezavisnosti i teritorijalnog integriteta BiH, kao i afirmacije BiH, države u kojoj će svima biti zajamčena sloboda, jednakost, pravednost, mir, sigurnost i sva druga prava i slobode utvrđene Ustavom i međunarodnim aktima.

SEAD OMERBEGOVIĆ - NOSILAC LISTE

Stranka za BiH u izbornu kampanju ulazi potpuno spremna, kadrovski osposobljena, da kroz fer i ravnopravnu političku borbu osvoji dovoljan broj mandata u parlamentima na svim nivoima i da sa budućim koalicionim partnerima probosanski orjentisanim ostvari zacrtane političke, ekonomske i socijalne ciljeve, a to su:

  • Odlučna borba protiv korupcije i kriminala, a to je da kroz federalni parlament donesemo set propisa i zakona, u skladu sa evropskim standardima, koji će sigurnosnim službama u prvom redu policiji i tužilaštvu omogućiti nesmetan i neovisan rad,
  • Sigurnosne službe (policiju, tužilaštvo i sud) kadrovski, materijalno tehnički i prostorno opremiti u skladu sa evropskim standardima kako bi bile efikasne u svom radu,
  • Odlučna borba protiv „sive ekonomije“ a to je da kroz federalni parlamen hitno donesemo set propisa i zakona, u skladu sa evropskim standardima, koji će omogućiti inspekcijskim službama federalnog nivoa  nesmetan i neovisan rad,
  • Inspekcijske službe kadrovski, materijalno tehnički i prostorno opremiti kako bi bile efikasne u svom radu,
  • Odlučno ući u otvaranje novih radnih mjesta, a to ćemo ostvariti kroz federalni parlament, hitnim usvojanjem seta  propisa i zakona, u skladu sa evropskim standardima, za pojednostavljene procedure otvaranje i zatvaranje firmi,  porezne povlastice za nova radna mjesta, a u poljoprivredi na vrijeme i u skaldu sa zakonima obezbjediti posticaje,
  • Odlučno ući u procedure reforme soijalne politike, a to ćemo ostvariti kroz federalni parlament, hitnim donošenjem propisa i zakona iz oblasti socijane politike, u skladu sa evropskim standardima, kao što su zdrastvena zaštita, PIO i kvalitetno rješavanje boračke populacije,
  • Odlučno ući u procedure donošenja propisa i zakona u federalnom parlamentu, koji će BiH omogućiti Evropske i NATO integracije.

Ovo su samo neki od ključnih ciljeva za koje će se  Stranka za BiH zalagati u narednom izbornom ciklusu kada uđemo u parlamente svih nivoa, jer je pravna i ekonomska sigurnost potencijalnih investitora  temeljna osnova razvoja BiH. Mi iz Stranke za BiH možemo i hoćemo zacrtane ciljeve realizovati.

Stranka za BiH je kandidovala najkompentetnije, najobrazovanije, moralno čestite, kandidate koji su kadri odgovoriti svim izazovima u Federaciji BiH .

 Press centar KV SBiH TK

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara